Bydlení v nezkolaudované stavbě – hrozí pokuta?

Stavba se kolauduje, protože to vyžaduje zákon. To znamená, že kolaudace je podmínkou pro začátek užívání realizované stavby. Povinnost kolaudace tedy platí pro všechny, kteří se chtějí do ní nastěhovat.

Bydlení v neskolaudovaný domě - pozor hrozí pokuta

Co hrozí v případě bydlení v nezkolaudované stavbě? Proč ji mnozí odkládají na neurčito přes možné sankce? Jaké výhody kolaudace přináší?

Kolaudací rozumíme činnost stavebního úřadu, která směřuje k vydání rozhodnutí o užívání stavby. V procesu kolaudace tento rozhodne, zda je možné stavbu užívat. Cílem kolaudace je, aby byla zajištěná ochrana veřejných zájmů a práv účastníků jednání z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví budoucích uživatelů, ochrany životního prostředí, požární ochrany apod. To se týká nejen novostaveb, ale také větší rekonstrukce, přestavby, přístavby a nadstavby starší nemovitosti.

Kolaudační řízení

Kolaudační řízení začíná na návrh stavebníka. Provádí ho stavební úřad, vždy na podnět, kterým je žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí, kterou podává majitel stavby. Stavební úřad tedy nikdy sám od sebe neiniciuje spuštění samotné kolaudace, pokud o to není požádaný.

Kolaudační řízení se realizuje přímo na místě, pracovníkem stavebního úřadu, na stavbě, na kterou bylo vydané stavební povolení. Výslednému kolaudačnímu rozhodnutí předchází i seznam dokladů, které se připojují k návrhu na zahájení kolaudačního řízení, a také dokumentů, které stavebník, respektive majitel předkládá na ústním projednávání, spojeném s místním šetřením.

Doplňující informace: Zjišťuje se zejména, zda byla stavba postavená podle projektové dokumentace domu, ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, zda byly dodržené zastavovací podmínky, zda nebude užívání stavby ohrožovat životní prostředí, zdraví osob, bezpečnost apod. Potřebné dokladydokumenty jsou uvedené ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky č. 453/2000 Z. z. § 17 a § 18.

Jak se na to dívá legislativa?

Stavbu je možné užívat až potom, kdy prošla kolaudačním řízením a bylo na ni vydané kladné kolaudační rozhodnutí. V zákoně o územním plánování a stavebním řádu č. 50/1976, druhá část, oddíl 7, § 76 se píše: „Zákon stanoví, že dokončenou stavbu nebo dokončenou část stavby, která je způsobilá na samostatné užívání (provozování), lze užívat nebo provozovat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.“

Kolaudaci a vydání kolaudačního rozhodnutí potřebujete k bydlení v novostavbě

Toto provozování stavby má ne vždy formu kolaudačního rozhodnutí. Na určitou dobu se dá vyřídit takzvaný odklad kolaudace, který může mít podobu „rozhodnutí o časově omezeném povolení k předčasnému užívání stavby“ (§ 83) nebo „rozhodnutí o povolení započetí zkušebního provozu“ (§ 84). Z toho vyplývá, že když chceme stavbu obývat, musíme mít povolení. Pokud jím zatím není samotná kolaudace, musí jít o jedno z uvedených.

Hrozí sankce?

Užívání nezkolaudované stavby je porušením stavebního zákona, za což stavební úřad může udělit pokutu. Tedy pokud tuto skutečnost zjistí. Je běžné, že někteří lidé bydlí v nezkolaudovaném domě několik měsíců až roků bez vyvození důsledků, stejně jako to, že jiní žijí v nezkolaudované novostavbě pár týdnů a už jim hrozí pokuta. Stačí mít ve svém okolí „dobráka souseda“ nebo jiné nepřejícníky.

Fungovat v nezkolaudovaném domě se dá, i když protizákonně, ale s hrozbou udání, které v sobě nese mnohé problémy, nejen finanční. Spoléhat se na to, že i jiní žijí „v pohodě“ bez kolaudace je přinejmenším riskantní a dokazování, že v domě jen občas přespáváte nebo tak děláte kvůli možným zlodějům, je pochybné. Pokud na vás, respektive vaši stavbu dostane stavební úřad oznámení a vy nesplníte jeho výzvu o kolaudaci, sankce vás pravděpodobně nemine (viz níže).

Jaká je horní hranice případné pokuty?

V zákoně č. 50/1976 Zb. o územním plánování a stavebním řádu se píše:

  • Přestupku se dopustí a pokutou do 25 000 Sk (829,85 eur) se potrestá ten, kdo užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, případně stavebním povolením nebo pokud vlastník stavby či jiný oprávněný k jejímu užívání umožní jiné osobě užívání stavby před vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo v rozporu s ním (třetí část, § 105, odstavec 2b).
  • Přestupku se dopustí a pokutou do 1 milionu Sk (33 193,92 eur) se potrestá ten, kdo užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud je takové rozhodnutí potřebné (třetí část, § 105, odstavec 3c).
  • Přestupku se dopustí a pokutou do 25 000 Sk (829,85 eur) se potrestá ten, kdo přes výzvu stavebního úřadu prodlužuje bez vážného důvodu dokončení stavby nad lhůtu určenou ve stavebním povolení (třetí část, § 105, odstavec 2d).

Dá se vyřídit trvalý pobyt v nezkolaudované stavbě?

Ne. Trvalý pobyt v nezkolaudovaném domě vám příslušné úřady neschválí. Podle zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlášení pobytu občanů Slovenské republiky a registru obyvatel Slovenské republiky, § 3, odstavec 2 platí, že „trvalý pobyt má občan jen v budově nebo její části, která je označená popisným číslem nebo popisným a orientačním číslem a je určená na bydlení...“ Aby vaší stavbě bylo přidělené popisné číslo, musíte ji mít zkolaudovanou.

Trvalý pobyt v neskolaudovaný stavbě

Postup pro získání trvalého pobytu v novostavbě:

  1. Podání návrhu na kolaudační řízení stavebnímu úřadu.
  2. Získání právoplatného kolaudačního rozhodnutí.
  3. Podání písemné žádosti o určení popisného a orientačního čísla stavby městu/ obci, přičemž k této se přikládá originál nebo úředně ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí.
  4. Podání písemného návrhu na zapsání novostavby do evidence katastru nemovitostí katastrálnímu úřadu, přičemž k tomuto se přikládá rozhodnutí obce o určení popisného a orientačního čísla novostavby a geometrický plán s jejím zaměřením.
  5. Podání žádosti na trvalý pobyt městu/ obci, přičemž k této je potřebné, kromě jiného, přiložit list vlastnictví získaný po zápisu novostavby do evidence katastru nemovitostí (který bez kolaudačního rozhodnutí nezískáte).

Výhody versus nevýhody

Zkolaudovaná stavba

Stavba bez kolaudace

+ Poplatky spojené s kolaudací nejsou vysoké.

+ Dům nemusí být úplně zařízený, nutností je funkčnost a bezpečnost.

+ Prodej nemovitosti je v případě potřeby bez komplikací a zároveň je možné uplatnit nárok na osvobození od daně z prodeje, pokud od termínu kolaudace uběhlo 5 roků.

+ Vyšší pravděpodobnost, že vám v místě trvalého pobytu vezmou dítě do školky, školy apod.

+ Neplatíte koncesionářské poplatky.

- Daně za stavební pozemek jsou několikanásobně vyšší než za zkolaudovanou stavbu.

- Nedá se vyřídit trvalý pobyt.

- Problematické doručování pošty.

- Případná pojistná událost nemusí být vyplacená.

- Možná změna vyplácení hypotéky určená bankou.

- Problém s odvozem komunálního odpadu.

- Problém se změnou sazby elektřiny (někdy postačují revizní zprávy, jindy je nutná i kolaudace, záleží, na koho natrefíte).

Doplňující informace: U nezkolaudované stavby se stává, že plnění pojistné události je nulové, a to například z důvodu úrazu, který se v ní stal, protože tato nebyla z bezpečnostního hlediska zkolaudovaná. Problém nastává i tehdy, když majitel stavby sice platí pojištění za domácnost, ale to se nevztahuje na dům bez kolaudace, s čímž je ne každý plátce seznámený při uzavírání pojistné smlouvy. V tomto případě je potřebné mít pojištění „obývaný dům ve výstavbě“.


Přidat komentář


Vzhlédnite také naše inspirace

Hnědá ložnice - je to dobrá volba? Hnědá ložnice - je to dobrá volba?

Barvu do ložnice si vybírejte podle svých pocitů. Pokud se vám hnědá líbí a zklidňuje vás, pak se do vaší ložnice hodí.

Úložný prostor v kuchyni Úložný prostor v kuchyni

Tyto šikovné triky vám pomohou vytvořit si kuchyň snů plnou úložných prostorů, které vás nebudou stát hotový majetek.

Vázy na květiny jako bytové doplňky do obývacího pokoje Vázy na květiny jako bytové doplňky do obývacího pokoje

Alespoň jednu vázu má doma asi každý. Může jít o skleněný kousek s jednoduchým designem, nebo například o kovovou dekorativní vázu. Jakou máte doma vy?Publikováno dne: 09.12.2020
Hodnocení článku:
(88.8%)

V této kategorii najdete i:

Bydlení v bytě, nebo v domě? Každé má svoje výhodyBydlení v bytě, nebo v domě? Každé má svoje výhody

Jak se rozhodnout správně? Je třeba poznat všechny možné výhody i nevýhody bydlení v domě a bytě. Podle toho se potom rozhodnete, co je pro vás důležité a co naopak dokážete oželet.

Bydlení ve městě nebo na vesnici? Vyberte si to správné místo pro životBydlení ve městě nebo na vesnici? Vyberte si to správné místo pro život

Přemýšlíte o tom, zda se přestěhovat do města nebo na vesnici? Obě místa mají své plusy i mínusy. Na ty nejdůležitější z nich se podíváme v následujících řádcích.

Jak bezpečně zaplatit cenu za koupi nemovitosti. Bankovní vinkulace je řešeníJak bezpečně zaplatit cenu za koupi nemovitosti. Bankovní vinkulace je řešení

Ať už budete za bydlení platit vlastními zdroji, nebo kombinací hypotečního úvěru a vlastních zdrojů, měli byste myslet dopředu a být opatrní. Kupní cenu totiž můžete uhradit více způsoby.