Daň z garáže: Kdo a jak podává daňové přiznání k dani z nemovitosti?

Koupili jste si nebo jste nabyli v poslední době garáž? Nezapomínejte na to, že i garáž patří do skupiny nemovitostí, a proto je potřebné i za ni platit státu daň. Vaší povinností je v místě bydliště podat daňové přiznání k dani z nemovitosti.

Daň z garáže - ako vybaviť? Kedy a kde podať daňové priznanie?

Je to místní daň, kterou ukládá město nebo obec na základě zákona č. 338/1992 Sb. Při platbách záleží na více faktorech, proto je třeba si před touto platbou zjistit všechny potřebné informace.

Přestože je toto důležitá součást života, příliš se ohledně tohoto tématu na internetu nedočtete. My se budeme snažit vám všechny tyto informace poskytnout, aby bylo pro vás podávání tohoto daňového přiznání jednodušší a abyste ho podali správně, protože tyto záležitosti mohou být pro mnoho lidí komplikované.

Kdo má podat toto daňové přiznání?

Za daný rok, napríklad za rok 2020, budete podávat daňové přiznání z nemovitosti, pokud jste se stali vlastníkem nemovitosti v předešlém roce a ta měla být zapsaná do katastru nemovitostí před 1.1.2020, přičemž pozemek, dům, byt, chatu, garáž nebo jinou nebytovou stavbu jste získali koupí, dědictvím, darováním nebo zkolaudováním.

Pokud jste naopak vaši nemovitost prodali nebo darovali v předchozím roce a už nejste zapsaní jako její vlastník, také podáváte daňové přiznání, na to nelze zapomínat. Důležité je také zvážit, zda nastaly nějaké změny ve výměře pozemků nebo podílů oproti roku předtím, které mají vliv na výšku platby daně. Toto daňové přiznání podáváte pouze jednou – při změně vlastnických poměrů, v dalších letech vám správce daně (město nebo obec) určí výšku daně podle zapsaných údajů.

Rozlišování daní

Daní se rozumí povinná, zákonem stanovená platba, která se platí ve prospěch veřejných rozpočtů, je vynutitelná, nenávratná, neúčelová a slouží na úhradu veřejných výdajů. Jste tedy povinný jako vlastník nemovitosti tuto platbu státu zaplatit, a pokud tak neuděláte, postihne vás za to trest. A co když daňové přiznání nepodáte? Platba za garáž se potom bude zvyšovat o sankce a kromě toho můžete dostat pokutu až do výšky samotné daně.

Samostatně daňové přiznání podáváte pouze v případě, že garáž stojí zvlášť mimo bytový dům. Jde o přiznání k dani ze staveb a jednotek. Pokud je garáž součástí bytového domu, případně součástí jednotky, samostatné daňové přiznání nepodáváte.

Daň z nehnuteľnosti za garáž

Daň z nemovitosti ukládá obec, takže jste povinný zaplatit ji tam, kde se, v tomto případě vaše garáž nachází. Zdaňovacím obdobím je potom kalendářní rok. Tato daň zahrnuje platbu za nemovitosti, daň ze staveb, z bytů, daň z bytových a nebytových prostor v bytovém domě. Avšak uvedli jsme také úhrady do fondu, které nemají charakter daně. Jde o úhrady, které zatěžují vlastníky bytů a nebytových prostor v bytovém domě. Tyto úhrady fungují hlavně na základě spoluvlastnictví a financují se na základě něj především výdaje spojené s provozem, údržbou a opravami.

V případě, že jako bytový vlastník vlastníte i nebytový prostor (garáž), tak jste povinný přispívat do tohoto fondu jak za byt, tak i za garáž. Platba je potom určená podle velikosti prříslušného spoluvlastnického podílu. V této souvislosti byste si měli tedy prostudovat smlouvu o společenství a následně prověřit, zda byly vaše platby schválené shromážděním.

Vznik a zánik daňové povinnosti

Daňová povinnost vám vzniká 1. ledna zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém jste se stali vlastníkem, správcem, nájemcem nebo uživatelem garáže. Takže když jste si garáž koupili například v červenci roku 2020, daň budete platit v lednu roku 2021. Tato povinnost potom zaniká 31. prosince zdaňovacího období, ve kterém vám zanikne vlastnictví, správa, nájem nebo užívání nemovitosti.

Na vyměření daně je tedy rozhodující stav k 1. lednu příslušného zdaňovacího období (kalendářního roku). Ke změnám skutečností rozhodujících pro daňovou povinnost, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, sa nepřihlíží.

Správce daně z nemovitosti a výška platby

Daň z garáže, a celkově z nemovitostí, je upravená všeobecně závaznými nařízeními, která kromě jiného obsahují i sazby daně, její osvobození nebo snížení. Správcem daně z nemovitostí není obec, kde má plátce daně nahlášený trvalý pobyt, ale obec, ve které se daná nemovitost, tedy v tomto případě garáž, nachází. Pokud máte tedy trvalý pobyt ve vaší rodné obci, ale bydlíte v pronajatém bytě v Praze, ke kterému máte koupenou garáž, platíte daň z nemovitosti v Praze.

Daňové priznanie k dani za garáž  a výška dane

A kolik za daň zaplatíte? Jak je uvedeno v zákoně o dani z nemovitých věcí, "u garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy."

Jak se toto daňové přiznání podává?

Daňové přiznání se podává na předepsaném tiskopisu, který si můžete vyzvednout na městském, resp. obecním úřadu, nebo stáhnout vzor daňového přiznání z webové stránky obce. Také samosprávy zpřístupňují vzory tiskopisů na svých web stránkách. Když si všechny tyto tiskopisy podrobně projdete a máte nějaké problémy, tak se můžete poradit s nejbližším úředníkem. Potom byste neměli mít žádný problém s vyplněním tohoto daňového přiznání.

Pokud ale ani tak nevíte, jak daňové přiznání vyplnit, tak se na stránkách obcí nachází i poučení, jak se daňové přiznání vyplňuje, také i potvrzení o tom, zda jste přiznání podali. Když celý tiskopis vyplníte, tak spolu s příslušnými dokumenty prokazujícími změny ve vlastnictví nemovitosti, jako rozhodnutí o dědictví nebo kopie potvrzení o vkladu do katastru, odevzdáte na místním úřadu, který má vaši garáž ve správě. V některých městech a obcích se dá podat daňové přiznání i elektronicky. Informace o této možnosti najdete na stránce obce, kde zveřejňují tyto informace na základě všeobecně závazného nařízení.

Autor článku

Kristína Kováliková

Som študentkou odboru manažment na Žilinskej univerzite. Vo voľnom čase sa venujem práve písaniu článkov, sledovaniu aktuálneho diania a tým...


Přidat komentář


Vzhlédnite také naše inspirace

Černý gauč se stane dominantou každého obývacího pokoje Černý gauč se stane dominantou každého obývacího pokoje

Je černý gauč dobrou volbou? Určitě ano. Podívejte se, jak dobře může v místnosti vypadat a s čím vším se dá kombinovat.

Geometrické vzory v obývacím pokoji - ozvláštní každý prostor Geometrické vzory v obývacím pokoji - ozvláštní každý prostor

Ať už si vyberete malé, nebo velké, výrazné či tlumené, vzory dokážou zpestřit každý obývák. K nejtradičnějším patří černobílá kombinace, která najde uplatnění i u vás.

Modrá ložnice - barva oblohy působí blahodárně na spánek Modrá ložnice - barva oblohy působí blahodárně na spánek

Modrá je do ložnice nejvhodnější volbou, protože podporuje spánek. Hodí se na stěny, dekorace i na povlečení. Ověřte si to.Publikováno dne: 30.08.2021
Hodnocení článku:
(90.4%)

V této kategorii najdete i:

Kdo a kolik platí provizi realitce při koupi a pronájmu. Odměny pro realitku jsou vysokéKdo a kolik platí provizi realitce při koupi a pronájmu. Odměny pro realitku jsou vysoké

Když kupujete/prodáváte byt nebo dům a chcete to udělatť prostřednictvím realitní kanceláře, měli byste vědět, že realitka si za svoje služby bere provizi. Jaká je výška provize realitní...

Na co si dát pozor při koupi garáže? Informace o majiteli a nemovitosti, právní záležitosti, kupní smlouvaNa co si dát pozor při koupi garáže? Informace o majiteli a nemovitosti, právní záležitosti, kupní smlouva

I když koupi garáže možná nedáváte až tak velký význam, určitě byste to neměli podceňovat. V dnešním článku se dočtete o všech věcech, na které byste si měli dát pozor.

Zodpovědnost za skryté vady na nemovitosti a občanský zákoník. Jaká je zárukaZodpovědnost za skryté vady na nemovitosti a občanský zákoník. Jaká je záruka

Podle občanského zákoníku se záruka na skryté vady uplatňuje na všechny transakce provedené na základě tohoto zákona, i na nemovitosti. V článku si posvítíme právě na ně.