Návod, jak správně separovat odpad v domácnosti. Kam patří kov, tetrapak nebo barvy?

Separujete? A jste si jistí, že separujete správně? Nebo neseparujete vůbec? Třídění odpadu ve skutečnosti není až tak jednoduché, na druhé straně to při trošce snahy zvládne i malé dítě.

Jak správně separovat odpad

Podívejte se, jak naložit s vaším odpadem tak, aby dostal nový život.

Tipy na praktické pomocníky při separování odpadu

Proč je separování odpadu důležité

3,5 miliónu tun odpadu!!! To je množství, které vyprodukuje lidstvo za jeden den! Na Slovensku se také nemáme čím chlubit, podle loňských údajů stále separujeme jen necelých 40 % všeho odpadu. To, že jsme si naši planetu „pokazili“ víc než dost, víme asi všichni. Separace je tedy jakousi malou náplastí, kterou v první řadě zmírňujeme dopad naší existence na přírodu.

Separací a následnou recyklací odpadu:

 • Šetříte přírodní zdroje a energi, protože není nutné těžiť nové suroviny, na jejichž výrobu je nutné používat mnoho energie (elektrické, sluneční atd.)
 • Chráníte svoje zdraví
 • Nepřispíváte ke znečištění přírody – přece jen, procházka mezi mechem, houbami a trávou je o něco příjemnější než překračování plastových lahví, kelímků a starých pneumatik  
 • Snižujete množství emisí v ovzduší

Pár slov pro ty, kteří separaci nevěří 

Mezi námi se stále najdou i takoví, kterým je planeta ukradená. V tomto případě je tedy promlouvání do duše asi zbytečné. Pokud do této skupiny patříte, je to vaše výsostné právo. Vězte však, že my přírodu nezničíme, ona nás ano. Bez pitné vody, půdy, včel, deště... přežijeme velmi těžko. Odpadky rozházené volně v přírodě, v oceánech, na skládkách či spálené v pecích nejsou zanedbatelným problémem.

Všechny chemické látky, které se v nich nacházejí v celkem zásadních množstvích, se postupně dostávají do vody a půdy, tedy i do ovzduší, následně do deště a pitné vody. V konečném důsledku se za poměrně krátkou dobu dostanou i přímo na váš talíř.

Potom tu máme ještě jednu skupinu lidí, a to ty, kteří jsou přesvědčení, že jejich „pracně“ vytříděný odpad skončí i tak na skládce nebo v oceánu. Předtím, než uvěříte jakýmkoliv konspiračním teoriím, byste měli vědět, že odpad je surovina, která má hodnotu!

Separovaný odpad má svou hodnotu

Separovaný odpad je vykupovaný společnostmi, které zajišťují jeho recyklaci a výrobu nových surovin. Za ty potom dostanou peníze, takže mluvíme o byznysu jako každém jiném, dokonce o velmi výhodném byznysu. Recyklace je totiž v mnohých případech mnohem levnější alternativou než výroba „fungl“ nových surovin. Samozřejmě, poznáme i výjimky, těch je však podstatně méně.

Separování plastů

Podle aktuálních statistik lidstvo ročně vyprodukuje více než 300 000 000 tun plastového odpadu. Doba rozpadu plastů se pohybuje od 500 do 1 000 let a víc. Plasty se nerozloží nikdy. Po velmi dlouhé době dojde k jejich rozpadu na drobné granulky, ze kterých byly původně vyrobené. V přírodě tedy zůstávají navždy.

Podle vědeckých odhadů dnes už na světě neexistuje místo, které by nebylo zamořené plasty. Jedním z nejvážnějších negativních dopadů plastů je například to, že se dostávají přímo do těl živočichů. I v tomto případě platí, že nemusíte milovat zvířata, milujte aspoň sebe. Pochutnáte si rádi na rybě? Vězte, že téměř se stoprocentní jistotou spolu s ní konzumujete také určité množství plastů.

TIP: Ak sa o tejto téme chcete dozvedieť viac, odporúčame tento dokument:

Separování papíru

„Vyhozený“ papír není pro přírodu obzvlášť velkým problémem, což však neplatí o jeho výrobě. Papír pochází ze dřeva, respektive z dřevoviny. Tak či onak, oběťmi jeho výroby je 160 000 stromů za den. Ano, tolik se jich celosvětově pokácí jen kvůli výrobě papíru. Jeho separací tedy šetříte přírodní zdroje (lesy, stromy, dřevo), ale také energii a snižujete množství emisí, které jsou do ovzduší vypouštěné při jeho výrobě. Pro lepší představu, přibližně jedna tuna sběrového papíru „ušetří“ 17 stromů. Papír je recyklovatelný 5- až 7krát, následně se dá kompostovat.

Separování skla

Sklo je možné používat – recyklovat donekonečna, přičemž po jeho opětovném zpracování neztrácí svoje kvalitativní vlastnosti. Jinak řečeno, ze skleněné lahve je možné po recyklaci vyrobit opět stejně kvalitní skleněnou lahev. Sklo je navíc zčásti přírodním materiálem, na jeho výrobu je potřebné vytěžit např. křemičitý nebo sklářský písek. Separací skla tedy také šetříte přírodní zdroje. Kromě toho zabraňujete tomu, abyste při procházce lesem zakopávali o skleněné lahve nebo sklenice. Rozklad skla trvá déle než 4 000 let.

Separování plechovek a jiného kovového odpadu

Kovový odpad mnozí nepokládají za nebezpečný pro životní prostředí. Ano, je pravda, že kovová plechovka nenadělá takové škody jako plastová lahev, ze které se do okolí uvolňují různé škodliviny. Plechovka se v porovnání s plastem také rozloží mnohem dříve, v průměru za 60 let. Znečištěné lesy a louky však v tomto směru nejsou tím největším problémem. Základem separace a následné recyklace kovů je šetření přírodních zdrojů a energie.

Všechen kovový odpad patří k velmi ceněným surovinám vhodným na druhotné zpracování. Tak například, z cca 700 plechovek je možné vyrobit jeden nový bicykl. Při výrobě tuny ocele z recyklovaných kovů je potřebné vytěžit o 1,5 tuny méně železné rudy, spotřebovat o 0,5 tuny méně uhlí, o 50 % vody a o 70 % méně energie. Sníží se i produkce těžebního odpadu, a to až o 97 %.

Vybíráme z katalogu

Pozrite si viac produktov z kategórie odpadkové koše

Třídění odpadu: značky na obalech

Už víte, proč byste měli odpad třídit, podívejme se tedy na to, jak to dělat správně. Nejdříve se musíte zorientovat ve značkách, které označují jednotlivé materiály. Bohužel, označování obalů není povinné. Výrobce nebo prodejce tak může udělat jen na základě jeho vlastní dobré vůle, žádný zákon mu však tuto povinnost neukládá.

Proto se setkáváme s obaly, na kterých je velmi podrobné a jasné značení použitých materiálů, nebo dokonce i způsobu jejich likvidace, ale i s takovými, na kterých tyto údaje nejsou vůbec. Kromě značek, které označují samotný druh materiálu, se na obalech setkáte i s dalšími, které však nemají se způsobem separace nic společného.  

Druhy značek na obalech

 • Trojúhelník vytvořený z 3 šipek: označení druhu materiálu
 • Trojúhelník ze 3 nevyplněných šipek: předměty vyrobené z recyklovaných materiálů
 • „Grüne Punkt“ – Zelený bod (dvě šipky v kruhu): registrovaná ochranná známka – značka neříká o tom, že kupujete ekologický materiál. Znamená, že výrobce (prodejce) zaplatil poplatek do národního systému za zpětný odběr odpadu k recyklaci, který má však smysl jen tehdy, když je vhozený do správných kontejnerů (popřípadě odevzdaný ve sběrném dvoře)
 • Panáček s odpadkovým košem: značka znamená, „vyhoďte obal do příslušného kontejneru“
 • Přeškrtnutý odpadkový koš: materiál, který nepatří do komunálního ani separovaného odpadu (např. baterie, žárovky, elektronické zařízení)

Značení jednotlivých materiálů

Plasty:

 • PET/PET 1/PETE – polyetylen tereftalát
 • HDPE 2/PE-HD 2 – polyetylen velké hustoty
 • PVC 3/V 3 – polyvinylchlorid (PVC, vinyl)
 • LDPE 4/PE-LD 4 – polyetylen malé hustoty
 • PP 5 – polypropylen
 • PS 6 – polystyren
 • OTHER 7 – „ostatní“ plasty, které se nevejdou do prvních 6 kategorií

Papír a lepenka:

 • PAP/PAP 20 – vlnitá lepenka
 • PAP 21 – hladká lepenka
 • PAP 22 – papír

Kovy:

 • FE 40 – ocel
 • ALU 41 – hliník

Sklo:

 • GL 70 – bezbarevné sklo
 • GL 71 – zelené sklo
 • GL 72 – hnědé sklo

Dřevo:

 • FOR 50 – dřevo
 • FOR 51 – korek

Kombinované obaly, se kterými se setkáte nejčastěji

 • C/PAP 80 – papír a lepenka + různé kovy
 • C/PAP 81 – papír a lepenka + plast
 • C/PAP 84 – papír a lepenka + plast + hliník
 • C/PAP 90 – plast + hliník

Třídění odpadu: nádoby

Nádoby na tříděný odpad jsou rozdělené podle barev, někdy se můžete setkat také jen s barevnou značkou. Při separaci se musíte orientovat i podle pravidel dané obce či města. Někde jsou například plasty sbírané samostatně, jinde spolu s kovovými obaly. Tyto informace byste měli najít na webu města a obce a také na rozpisech rozvozu odpadu, které dostáváte do poštovní schránky.

Triedenie odpadu podľa nádob

Plast – žlutý kontejner

 • Vhazujte: plastové a mikrotenové sáčky, PET lahve, obaly z CD, kosmetiky, čisticích prostředků, těstovin, luštěnin, sladkostí, sýrů atd., balicí fólie, kelímky od jogurtů, polystyren...
 • Nevhazujte: nadměrně znečištěné obaly, obaly z nebezpečných látek (od motorových olejů, barev, laků, tekutých lepenek atd.), podlahové krytiny, novodurové trubky...

POZOR: „Velký“ plastový odpad, jako např. plastový zahradní nábytek, nepatří do žluté nádoby. Je nutné je odevzdat ve sběrném dvoře.

POZOR: Plastový odpad nesmí být mastný, znečištěný od hlíny a nesmí obsahovat zbytky jídla! Pokud se v něm nacházejí zbytky čisticích prostředků nebo šamponů, obaly nemusíte umývat.

Papír – modrý kontejner

 • Vhazujte: časopisy, noviny, kancelářský papír (kovové spinky z něho nemusíte vybírat), papírové obálky (plastovou fólii není nutné oddělovat), skartovaný papír, knihy bez tvrdé vazby, krabice – kartón, papírové obaly a tašky, papírové obaly od potravin
 • Nevhazujte: mastný, mokrý a jinak znečištěný papír, dehtový nebo asfaltovaný papír, hygienické sáčky, hygienické vložky či plenky (do modrého kontejneru nepatří ani chirurgické papírové roušky!), papírové kuchyňské utěrky, celofán, alobal, tvrdé vazby knih

POZOR: Obaly od vajíček nebo rolky od kuchyňských utěrek či toaletního papíru nepatří do modré nádoby na papíer. Byly recyklované tolikokrát, že je není možné použít opětovně. Nejekolgičtěji se jich zbavíte vhozením do kompostu nebo nádoby na BIO odpad.  

Kov – červený kontejner

 • Vhazujte: konzervy, plechovky (např. od piva a jiných nápojů), kovové součástky a jiné výrobky, alobal
 • Nevhazujte: kombinované obaly – řiďte se pokyny příslušné obce/města, nadrozměrný kovový odpad (patří do sběrného dvora), kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami (oleje, paliva, barvy atd.)

POZOR: Oranžové kontejnery, které však nenajdete všude, slouží na separaci nápojových kartónů, tedy kombinovaných obalů.

Kovy patria do červeného kontajnera

Sklo – zelený kontejner  

 • Vhazujte: skleněné střepy, tabulové sklo (např. ze dveří, oken), lahve od nápojů (pozor, jen nezálohované), skleněné poháry (i ty od potravin – majonéza, hořčice)
 • Nevhazujte: autosklo, obrazovky (počítače, tablety, televizory atd.), porcelán, keramika, zrcadla, drátěné, pokovené nebo pozlacené sklo, zálohované skleněné lahve

POZOR: Podobně jako plast nesmí být ani skleněný odpad mastný, znečištěný od hlíny nebo nebezpečných materiálů.

TIP: Niekde sa stretnete aj s bielym a zeleným kontajnerom. Zelený je v takomto prípade určený na triedenie farebného skla, biely na sklo číre.

Další barvy kontejnerů

Černé kontejnery jsou určené na komunální – smíšený odpad. Dnes se můžete také setkat s hnědými kontejnery, do kterých se vyhazuje biologicky rozložitelný odpad, tedy všechno, co byste jinak mohli hodit do kompostu (větve, plevel, tráva, zbytky zeleniny a ovoce ze zahrady, zbytky některých potravin s rostlinným původem atd.). 

Pozrite si viac produktov z kategórie odpadkové koše

Na separování plastů myslete už při svých nákupech  

Plasty jsou specifickou kategorií, protože ne všechny z nich patří k dobře recyklovatelným. Od toho se odvíjí i zájem jednotlivých společností o jejich výkup. Když tedy chcete k separaci přistupovat skutečně zodpovědně, myslete na ni už při samotném nákupu.

 • Plasty, které jsou velmi dobře recyklovatelné, a téměř se stoprocentní jistotou skončí v továrně na recyklaci, jsou: PET (PET1/PETE), HDPE 2, PP 5
 • Ne vždy recyklovatelné plasty: PVC 3, LDPE 4, PS 6,  OTHER 7 – tato kategorie je asi nejproblematičtější, obsahuje všechny plasty, které se „nevejdou“ do prvních šesti kategorií, avšak i ty, které patří k nebezpečným, proto je dopředu těžké odhalit míru jejich recyklovatelnosti, kvůli čemu nepatří k populárnímu odpadu na výkup.

Jak separovat nápojové kartony

Všeobecně používané pojmenování „TetraPak“ ve skutečnosti není označení pro konkrétní materiál. TetraPak je pouze jednou ze společností, které vyrábějí takzvané nápojové kartony. Dalšími jsou např. společnosti Elopak, SIG Combiblock či ItalPack. Nápojové kartony patří ke kompozitním, tedy kombinovaným obalům. Nejčastěji se setkáte s označeními: C/PAP 81 nebo C/PAP 84 (papír a lepenka + plast, hliník). Koupíte si v nich například mléko, džusy nebo rajčatové protlaky.

Nápojové kartony jsou vyrobené z:

 • kartonu (cca 80 %)
 • a plastové fólie (nejčastěji je používaný polyetylen – cca 20 %)
 • nebo hliníkové fólie (cca 5 %)

Nápojové kartony jsou dobře recyklovatelné a patří k poměrně ceněnému odpadu. Po recyklaci se z nich vyrábějí předměty jako kuchyňské utěrky, toaletní papír, nákupní tašky, izolační materiály či syntetické oleje, proto by neměly skončit v odpadkovém koši na směsný odpad. Jak je tedy správně separovat? V první řadě musíte zjistit, jak je to s jejich tříděním ve vaší obci nebo městě.

 • Nápojové kartony totiž mohou patřit do více nádob.
 • První možností je žlutý kontejner, kdy jsou nápojové kartony sbírané spolu s plasty. Druhou možností jsou červené nádoby na kov.
 • V některých obcích se na jejich sběr používají i speciálně vyhrazené kontejnery nebo pytle, v tomto případě by měly mít oranžovou barvu.

POZOR: Nápojové kartony nikdy nevyhazujte do modrého kontejneru na papír!

Nápojové kartony nepatří do modrého kontejneru na papír

Jak separovat textil

Textil je recyklovatelný jen zčásti, proto je i jeho separace mírně problematická. Nejčastěji se z něho vyrábějí komponenty do aut nebo izolace. Pokud se chcete zbavit šatstva ekologicky, měli byste ho určitě používat co nejdéle, potom ho darovat na charitu, známým nebo do zvířecího útulku.

Řešením je i výroba tašek nebo využití starého šatstva na „uklízecí“ hadry. Jeho separace je možná jen v některých obcích, kde jsou přistavené speciální nádoby na textil. Tuto možnost nabízejí i některé obchody s oblečením, řešením je také odevzdání textilního odpadu přímo ve firmách, které se specializují na jeho recyklaci (napr. SK-Tex).

Jak separovat jiný odpad

 • Elektronické spotřebiče nesmí skončit v přírodě, ale ve sběrném dvoře, případně je můžete odevzdat v některých prodejnách. Platí to jak o počítačích, tak o ledničkách nebo troubách.
 • Stavební odpad musíte také odnést do sběrného dvora, nepatří do přírody ani do komunálního odpadu.
 • Nábytek se můžete pokusit rozebrat a vyseparovat podle jednotlivých materiálů. Lepším řešením je však jeho darování nebo prodej.
 • Pneumatiky nepatří do komunálního odpadu ani na sběrný dvůr, podle zákona je od vás musí převzít každý pneuservis nebo prodejca pneumatik.
 • Nebezpečný odpad je potřebné zlikvidovat podle příslušných instrukcí.

Jak naložit s biologicky rozložitelným odpadem

Všechno, co se v přírodě rozloží, byste neměli vhazovat do komunálního odpadu. Velké procento odpadu skončí v moři nebo na skládkách. Ano, v tomto případě se rozložitelný materiál rozloží a neuškodí nikomu. Další část odpadu je však spalovaná, přičemž dochází k tvorbě emisí, znečišťování ovzduší atd.

Separovat se dá i biologicky rozložitelný odpad

Proto je zbytečné nesmyslně zahlcovat odpadkové koše. Rozložitelný odpad můžete kompostovat, a to dokonce i v paneláku. Na některých místech máte možnost využít i hnědé odpadkové koše určené na BIO odpad. Do kompostu patří: tráva, plevel, větve, ovoce a zelenina (také slupky z nich), papír, přírodní textilie (např. 100% bavlna, len), všechen ostatní rostlinný odpad, který není plesnivý nebo zkažený.

Co se stane s nesprávně vyseparovaným odpadem

Uznáváme, informací je hodně a důkladná separace odpadu skutečně nemusí být hračkou. Pro začátek však úplně postačí, když se naučíte třídit správně aspoň základní druhy odpadu. Pokud byste je i náhodou nesprávně identifikovali, nic hrozného se neděje, protože odpad je před recyklací tříděný ručně. Problémem je to, když nádoba nebo pytel s odpadem obsahuje víc než 45 % „nesprávného odpadu“. Tehdy není považovaná za separovaný odpad, takže skončí na skládce.

Jak se naučit separovat odpad

Pokud jste se do separování náhodou ještě nepustili a jste přesvědčení o tom, že třídění jednotlivých položek vám bude zabírat hodně času a ubírat z vašich nervů, jste na obrovském omylu. Separace odpadu je jen o zvyku. Tak, jako jste se v dětství naučili vyhazovat odpadky do koše, se teď naučíte házet plastové lahve do žlutého, plechovky do červeného a noviny do modrého koše.

Po krátké době se vám bude zdát zvláštní spíše to, že jste omylem hodili mikrotenový sáček jen tak, do obyčejné nádoby na odpad. Jako velmi dobrá pomůcka vám pomohou speciální odpadkové koše na tříděný odpad, které k jeho třídění doslova nabádají a navíc nezabírají moc místa. Není to nezbytnost, na druhé straně vám však minimálně v začátcích podstatně ulehčí vaši snahu.

Tipy na praktické pomocníky při separování odpadu

Separace je jen prvním krokem

Pamatujte, že plast není jediným odpadem, který zatěžuje naši planetu. Např. při výrobě textilních tašek vzniká větší uhlíková stopa než při výrobě těch plastových. Jinak řečeno, každá věc, kterou vyhodíme, škodí aspoň z minimální části nám i životnímu prostředí. Separování je tedy ve skutečnosti jen prvním malým krůčkem.

Jak jste si mohli všimnout, mnohé materiály není možné recyklovat ani po jejich správném vytřídění. I při recyklaci dochází ke znečišťování ovzduší nebo vody. Když tedy chcete naší planetě, ale i sobě, pomoci reálně, měli byste se v první řadě snažit snížit vaši produkci odpadu. Jak na to? Je to dlouhá a nejednou dost otravná cesta, která má však v konečném důsledku mnohem větší smysl než samotná separace.

Základní pravidla snížení produkce odpadu v domácnosti

 • To, co můžete koupit bez obalu, kupujte bez obalu, například ovoce a zeleninu nemusíte vkládat do plastových a ani jiných sáčků.
 • To, co můžete koupit v kovovém nebo skleněném obalu, nekupujte v obalu plastovém. Kov i sklo jsou pro přírodu lepšími alternativami.
 • Nekupujte igelitové tašky při každé návštevě obchodu, na nákupy si noste vlastní, klidně i plastové, ideálně textilní, používejte je však do úplného zničení.  
 • Nenakupujte věci, které nepotřebujete.
 • Kompostujte!
 • Naučte se věci používat dlouho a opakovaně (textil, plastové sáčky a tašky, nábytek...).
 • To, co může využít někdo jiný, nevyhazujte, ale „posuňte“ dál.

Zobrazit produkty v kategorií:

Autor článku

Viktória Hartmannová

Milujem prírodu so všetkým, čo v nej rastie a žije. Som vyštudovaná učiteľka pre najmenších drobcov, ktorú však zlákalo písanie, zvieratá a život...


Přidat komentář


Vzhlédnite také naše inspirace

Adventní věnce Adventní věnce

4 týdny před Vánocemi je krásná, zároveň však i hektická kapitola roku. Přesto bychom neměli zapomenout na jeden z nejtypičtějších symbolů adventu, tradiční adventní věnec, který přinese...

Modrá ložnice - barva oblohy působí blahodárně na spánek Modrá ložnice - barva oblohy působí blahodárně na spánek

Modrá je do ložnice nejvhodnější volbou, protože podporuje spánek. Hodí se na stěny, dekorace i na povlečení. Ověřte si to.

Dětské hřiště z pneumatik Dětské hřiště z pneumatik

Patříte i vy k milovníkům zero waste, recyklace nepoužívaných věcí a máte alespoň trošku manuální zručnosti? Pak čtěte dál! I vy si totiž můžete doma svépomocí vyrobit originální, levné...Publikováno dne: 03.03.2021
Hodnocení článku:
(91.8%)

V této kategorii najdete i:

Kam umístit postel: Podle světových stran, pod okno či podle feng šuej?Kam umístit postel: Podle světových stran, pod okno či podle feng šuej?

Nespí se vám dobře? Důvodem může být nesprávné umístění vaší postele. Ať už se rozhodnete orientovat podle Feng shui, Vastu shastra nebo čistě pragmatických řešení, nejdůležitější je váš...

Péče o šicí stroj – mazání a čištěníPéče o šicí stroj – mazání a čištění

Pravidelně udržovaný šicí stroj, s nímž zacházíte správně, vám vydrží plně funkční dlouhé roky. Péče o tyto mašinky přitom není vůbec náročná ani nákladná.

Co patří a nepatří do kompostu – pravidla kompostování v bytě a na zahraděCo patří a nepatří do kompostu – pravidla kompostování v bytě a na zahradě

Protože v kompostéru dochází k různým chemickým procesům, jsou určitá pravidla, která bychom měli při něm dodržovat. Nejdůležitějším parametrem je to, co do kompostu dáváte.