Postup, jak založit skalku na rovině a ve svahu: návrh a nápady do skalky. Jsou vhodné dřeviny a bylinky?

Skalky jsou dominantní součástí nejedné zahrady či parku. Vyznačují se uspořádáním kamenů, skalních růží a dalších okrasných porostů připomínajících horské prostředí. Skalky jsou oblíbené nejen ve veřejných zahradách a parcích, ale stále víc se objevují i běžně na dvorech a u domů.

Postup, jak založit skalku

Mohou být rozmanité vzhledem, výběrem rostlin i velikostí – proto si každý může skalku přizpůsobit svým vlastním podmínkám.

Jak založit skalku

Charakteristickým rysem skalek bývá jejich vzhled připomínající horské prostředí s kamínky a vysokohorskými rostlinami. Skalky se zakládají na vyvýšených, kopcovitých terénech s kamením od největších skalek až po drobný štěrk. Typickými rostlinami ve skalkách jsou skalní růže, jejichž rozmanité druhy se liší tvarem i zbarvením. Skalničky však nejsou jediné rostliny, které se do skalek vysazují. Oblíbené jsou i vysokohorské rostliny, okrasné trávy, cibuloviny, dřeviny, trvalky i byliny.

Předtím, než se do zakládání skalky pustíte, je vhodné zvážit, ve které části zahrady je pro ni nejvhodnější místo, zda budete potřebovat povrch upravit, jaké kamínky zvolíte, i to, po jakých skalničkách a rostlinách sáhnete. Možností je spousta, proto stojí za to inspirovat se skalkami na internetu, případně ve vašem okolí. Z časového hlediska je nejvhodnější skalku zakládat na jaře, kdy vám bude přát i počasí. Nově vysazené rostliny se snadno ujmou a přizpůsobí novému místu. Skalku můžete zakládat i v dalších ročních obdobích, bezproblémové je léto, ale na podzim a v zimě se se zakládáním o něco víc potrápíte. Počasí bude chladnější, a proto se v těchto obdobích doporučuje připravit jen terén s kamínky a výsadbu rostlin odložit až na jaro.

Umístění

Při zakládání skalky nepodceňte výběr místa. Z hlediska světových stran by měla být orientovaná na jih, sever, příp. severozápad, kde není neustále vystavená slunečnímu záření. Skalky potřebují dostatek světla, ale příliš mnoho slunečního záření by způsobilo vysychání porostu. Skalky se zakládají na vyvýšenem prostředí nebo na svazích. Ne každý má na dvoře vyvýšené místo, což neznamená, že by měla skalka stát na rovině. Stačí si nechat navézt zeminu nebo substrát, příp. spojit stavbu skalky s výstavbou jezírka a vykopanou zeminu použít rovnou na stavbu skalky.

Pro skalku vyberte polostinné až slunné místo, které nebude zanikat vedle okolních staveb nebo porostů. Lidé si často budují skalky v předzahrádkách, u jezírek, teras, u domů, bazénů a v okrasné části zahrady. Méně vhodné je situovat skalku za dům nebo hospodářskou budovu, kde je většinu dne ve stínu, pod stromy, ze kterých listy budou opadávat, nebo do užitkové části zahrady, kde se pěstuje ovoce a zelenina. Skalku nezakládejte ani v blízkosti výběhu pro slepice či jiná zvířata, není vhodná v prostorách, kde si hrávají děti, nebo u kompostoviště.

Jak založit skalku v květináči

Také se ujistěte, že máte pro skalku dostatek prostoru. Skalky bývají různých tvarů a rozměrů, ale doporučuje se skalce zajistit aspoň 1,2–1,5 m prostoru do šířky, přičemž by neměla být příliš široká, abyste se k rostlinám mohli pohodlne dostat. Délka skalky je jen na vás, ale měla by být větší, úmerně přizpůsobená délce pozemku nlebo jiného prvku, podél kterého je skalka stavěná. Oblíbené jsou i mini skalky, které nezaberou mnoho plochy ani nebudou vyžadovat velké množství rostlin, avšak vždy zvažte rozměr pozemku, protože příliš malé skalky nemusí dostatečně vyniknout. Skalku lze kombinovat i se suchou zdí a vytvořit tak předěl na zahradě, případně výrazný element např. u terasy s krbem či altánku.

Zemina

Protože většina rostlin rostoucích na skalkách pochází z pohoří a kamenitých podmínek, tyto podmínky je třeba na skalce co nejlépe napodobit. Výběr zeminy by měl záviset na tom, jaké rostliny se na skalce rozhodnete pěstovat. Většina skalniček a porostů na skalkách má ráda vápenitou a dobře propustnou půdu. Půda by měla být smíchaná s drobnými kamínky, aby z ní mohla voda snadno odtékat a rostliny by tak nestály ve vlhké půdě.

Pokud stavíte skalku od základů, tedy vytváříte i svah, na kterém bude stát, přibližně 50 cm od povrchu nasypte drobné kamínky, které budou působit jako drenážní systém. Zbytek zasypte připravenou zeminou smíchanou s kamínky. Podobně můžete postupovat i když už svah na pozemku máte, avšak v první řadě z povrchu odstraňte všechnu trávu a plevel. Tuto práci je vhodné provádět za teplého a slunného počasí, aby plevel dobře proschl a nerozšiřoval se dál.

Kameny

Při zakládání skalky si mnoho lidí neuvědomuje, jak důležitou úlohu v ní mají kameny, a často vybere jen pár pěkných, kulatých kamenů, které rozmístí v okolí rostlin. Pravdou však je, že kameny by měly pokrývat až polovinu povrchu skalky, do které se potom nasadí skalničky a rostliny, které celkový vzhled dotvářejí. Do skalky se doporučuje vybrat kameny více velikostí, od skutečně velkých kamenů přes středně velké až po nejmenší kamínky a štěrk. Velké kameny budou mít dominantní pozici, menší budou prostředí skalky dotvářet a štěrkem se vysypou prázdná místa v okolí rostlin.

Doporučuje se vybrat si však jen jeden druh kamene, případně 2 podobné vzhledem, a kombinovat spíše různé velikosti skal. Oblíbenými kameny jsou žula, vápenec, břidlice, travertin, pískovec, dolomit, andezit či rula. Kameny si můžete nechat dovézt nebo i nasbírat různé kameny opracované přírodou. Nedoporučuje se používat kulaté kameny, které jsou charakteristické spíše pro koryta řek než pro horské prostředí. Kameny se snažte rozložit co nejpřirozeněji, tedy ne geometricky, ale spíše náhodně. Začít můžete největšími kameny, které budou představovat hlavní body.

Kameny do skalky

Kameny neukládejte na povrch skalky, ale vyhlubte menší jamku, do které vložíte asi třetinu kamene a zajistíte tak jeho stabilní polohu. Mezi jednotlivými kameny nevyplňte všechny prostory, ale nechávejte místo i na rostliny. Pokud vkládáte plošší kameny do svahu, nemusíte je zahrabávat příliš hluboko do zeminy, aby držely, ale můžete je podepřít a doložit i jinými kameny. Ostré a méně zajímavé části kamenů by měly být ty, které vložíte do půdy. Prostor mezi většími kameny můžete vysypat štěrkem, který nejen zajistí, aby ve skalce nerostl plevel, ale zadrží i vláhu, díky čemuž nebude porost vysychat.

Výběr rostlin

Výběr rostlin do skalky se může zdát jako náročný úkol. Vhodné je střídat více druhů, tedy nejen skalničky, ale také kvetoucí rostliny, kobercově rostoucí rostliny i trávy, dřeviny i cibuloviny, kapradiny a podobně. Co je potřebné při výběru zohlednit? Kromě estetické roviny nezapomínejte na to, že každá rostlina má specifické požadavky na růst. Některé potřebují slunná místa, jiné polostín až stín. Jedny vyžadují kyselé půdy, jiné vápenaté. Zatímco jedny potřebují vláhy a prostoru víc, jiné zase méně a podobně. Další faktor, který je vhodné zvážit, je období kvetení. Když všechny kvetoucí rostliny budou kvést najednou, po zbytek období nebudete mít na skalce žádné květy. Proto je vhodné rozložit rostliny s různou dobou kvetení.

Asi nejtypičtější rostlinou na každé skalce je skalnička, sukulentní rostlina nazývaná také skalní růže. Daří se jí na slunném a kamenitém místě, nevyžaduje mnoho péče a přežije i v suchých a mrazivých podmínkách. Známý je i rozchodník, který tvoří plazivé zelené koberce, vyplňuje místa mezi skalami a daří se mu ve vápenaté půdě na slunném místě. Ze sukulentů jsou oblíbené i rostliny jako pupovice, agáve či kotyledon, které vyžadují slunné místo.

Na skalce vyniknou i kvetoucí rostliny, které si vybírejte podle doby kvetení i zbarvení. Hořec má krásné modré květy, růžové koberce tvorí lomikámen i rozchodník a z fialově kvetoucích rostlin jsou oblíbené tařička, koniklec i plamenka šídlolistá. V různých barevných provedeních najdete hřebíček a exotický vzhled přinese delosperma. Z cibulovin se používají bledule, modřice i sněženky, které však dávají přednost polostínu před přímým slunečním zářením. Na vyplnění místa nebo obrostení skal se na skalkách používá i mech.

Ze dřevin a nízkých keřů se používají hlavne borovice a jalovce, z travnatých porostů kostřava, kavyl, kortaderie, ostřice a chrastnice. Do skalek je možné vysadit i bylinky, přičemž nejčastěji se používá šalvěj, mateřídouška, rozmarýn i levandule. Při hledání rostlin mohou zaujmout i exotické rostliny ze Středomoří, které jsou sice vhodné do skalky, ale nelze zapomínat na to, že díky našim zeměpisným podmínkám máme zimy chladnější a mrazivé, což tyto rostliny nemusí přežít.

Uspořádání rostlin

Při výběru rostlin zvažte i jejich uspořádání. Plán výsadby je vhodné si předem načrtnout a promyslet, aby se vám nestalo, že koupíte množství krásných rostlin, které však k sobě neladí. Na papír si zakreslete obrys skalky a načrtněte, které rostliny kam umístíte. Takto se jistíte, že např. kvetoucí rostliny nebudou všechny na jedné hromadě, ale pečlivě rozmístěné i na základě toho, v jakém období kvetou. Zakreslit si můžete i barevnou kompozici kvetoucích rostlin, aby vám výsledná skalka vyšla podle představ. Pokud si nejste rozložením jistí, návrh skalky si můžete nechat vypracovat odborníky.

Výběr rostlin do skalky

Důležité je i uspořádání rostlin podle jejich velikosti – ty největší, jako trávy či dřeviny, by měly stát vzadu, aby nezastínily výhled na ostatní. Menší a středně velké rostliny rozmístěte tak, aby měly dostatek prostoru a nestínily si. Do mezer je vhodné nasadit rozchodník či plazivé rostliny, které vytvářejí zelené koberce. Pokud stavíte skalku u jezírka, přizpůsobte tomu i výběr rostlin – vhodné jsou různé druhy trav, pálky, kosatce a další vlhkomilné rostliny. Méně vhodné jsou zase suchomilné rostliny, kterým by se ve vlhkém prostředí dařilo méně.

Výzdoba

Kromě kamenů a samotných rostlin můžete vzhled skalky dotvořit i jinými prvky. Když potřebujete výrazný předěl zahrady nebo dominantní prvek, můžete vsadit na suchou zeď nebo různobarevné tvárnice, kterými lze vystavět svah a základ pro skalku. Esteticky zajímavé jsou také různé zahradní sochy. Nemyslíme tím staré známé zahradní trpaslíky, které mnozí považují za kýč, ale sochy z přírodního kamene, které mohou působit velmi decentně a dotvářet celou skalku. Podobně mohou působit i minifontány, které je možné zakomponovat přímo do skalky. Skalku lze vyzdobit i vyložením prázdných míst barevným štěrkem, ze kterého se dají vytvořit obrazce, nebo skládáním kamínků do zajímavých útvarů. Šikovní mistři dokážou vytvořit i bambusovou fontánku, napájedlo, miniskalku v květináči nebo dřevěný domek, který vytvoří dojem minizahrádky.

Péče

Péče o skalku vám nezabere mnoho času. Mnohé rostliny, které se do skalek sází, jsou nenáročné, vyžadují málo vláhy i hnojení. Péči však přizpůsobte jednotlivým rostlinám, které jste si do skladby vlastní skalky vybrali. Skalka bude hlavně během horkých letních dnů bude vyžadovat dostatečné zalévání a nezapomeňte na něj ani po prvním zasazení rostlin nebo při přesazení. Hnojení není nezbytné, ale rostlinám pomůže při tvorbě nových výhonků i kvetení. Hnojí se tedy zejména na jaře a v létě, ale není třeba to s hnojením přehánět.

Pravidelná údržba zahrnuje i odstraňování případného plevele nebo zeschlých částí rostlin. Na podzim, kdy teploty začnou klesat, je potřebné skalku připravit na zimu. Některé rostliny bude potřebné zazimovat, vhodné je obložit je kompostem, který je ochrání před chladem a poskytne živiny. Když teploty klesnou pod nulu, skalku můžete přikrýt větvičkami jehličnanů. Při sněžení je vhodné sníh ze skalky pravidelně odstraňovat, protože některým jehličnatým dřevinám tato vlhkost škodí.

Po roztání posledního sněhu na jaře bude skalka připravená na růst nových výhonků. Větvičky jehličnanů složte a zkontrolujte stav rostlin. Suché části rostlin a rostliny, které v zimě zmrzly, odstraňte. Na podporu růstu po zimě můžete opět použít hnojivo. Prostor po odstranění odumřelých rostlin doplňte novými rostlinami a skalku upravte a zarovnejte tak, aby opět působila esteticky.

Autor článku

 Stanislava Havrilová

Moje záľuby sa vždy točili okolo kreatívnych činností a jazyka. Bavilo ma kresliť, maľovať, písať a učiť sa cudzie jazyky. Aj to ma doviedlo k...


Přidat komentář


Vzhlédnite také naše inspirace

Zelený dětský pokoj - hodí se pro chlapce i dívky Zelený dětský pokoj - hodí se pro chlapce i dívky

Zelený dětský pokoj je vhodnou volbou, ať už vybíráte zařízení pro dívku nebo chlapce. Zelená je optimistická barva, která uklidňuje. Podívejte se, jak dobře v dětském pokoji vypadá.

Oranžová kuchyň - netradiční, ale vhodná volba Oranžová kuchyň - netradiční, ale vhodná volba

Oranžová bude vyzařovat příjemné teplé světlo ať ji umístíte kamkoli. Pokud ji ani vy nemáte ve své kuchyni, je nejvyšší čas to změnit.

Zelená kuchyně - oživte svou kuchyni barvami přírody Zelená kuchyně - oživte svou kuchyni barvami přírody

Toužíte s příchodem jara osvěžit vaši kuchyni? Naberte odvahu a dodejte její originalitu jedinečnými odstíny zelené. Vneste do svého bytu kousek přírody a harmonie pomocí mátových,...Publikováno dne: 13.05.2022
Hodnocení článku:
(90.4%)

V této kategorii najdete i:

Mech místo trávy? Pomůže postřik, hrábě na mech v trávníku i zelená skaliceMech místo trávy? Pomůže postřik, hrábě na mech v trávníku i zelená skalice

Chcete se zbavit mechu ve vašem trávníku? Nejúspěšnějším řešením je prevence. Pokud už mechy na vašem pozemku dovádí jedna radost, budete muset přistoupit k ráznějším řešením.

Jak si doma pěstovat stévii? Pěstování ze semen je možné i v květináčiJak si doma pěstovat stévii? Pěstování ze semen je možné i v květináči

Stévie je oblíbená i na Slovensku. Jde o sladkou rostlinku – zdravější alternativu cukru, kterou si můžeme vypěstovat i doma. Jak na to? Je péče náročná, nebo ji zvládne i začátečník?...

Datlovník – pěstování z kostky i odřezků. Jak vypěstovat palmu ze semena?Datlovník – pěstování z kostky i odřezků. Jak vypěstovat palmu ze semena?

Pokud chcete datlovník pěstovat kvůli datlím, nebude to snadný úkol. Jako okrasnou pokojovou rostlinu ho však dokáže pěstovat skutečně každý. Ať už se pro pěstování datlové palmy...