Plomba na listu vlastnictví vyznačená na základě V a Z: Víte, co to znamená?

Při transakcích s nemovitostmi (ať už šlo o byt, dům, nebo pozemek) jste se možná sstkali s pojmem „plomba na listu vlastnictví“. Na první pohled to zní jako odstrašující právnická formule, ale ve většině případů se není čeho obávat.

List vlastnictví

Smysl plomby na listu vlastnictví

Plomba signalizuje určitou právní závadu týkající se předmětné nemovitosti, resp. že vlastnické právo k ní je dotčené dalšími právními změnami. Slouží tedy jako ochrana, resp. prevence, aby se s danou nemovitostí nemohlo dále nakládat. Pokud máte totiž na listu vlastnictví nebo v pozemkové knize zapsanou plombu, nemůžete daný byt, dům či pozemek prodat, resp. provést změnu vlastnictví. Existují dva základní typy plomb – plomba vyznačená na základě V a plomba vyznačená na základě Z.

Plomba vyznačená na základě V

Zjednodušeně řečeno, tato plomba znamená, že probíhá proces na změnu vlastnických práv k nemovitosti formou návrhu na vklad. Je to pojistka pro prodávajícího i kupujícího, aby se s nemovitostí nemohlo nakládat po podpisu kupněprodejní smlouvy (např. aby se ji prodávající nepokoušel podvodem prodat někomu dalšímu), protože na zápis nového vlastníka má katastrální úřad lhůtu obvykle až 30 dní, případně 15 dní za zvýšený poplatek.

Plomba na základě V

Katastrální úřad ji vyznačuje v den doručení, resp. nejpozději však v následující pracovní den po dnu doručení smlouvy, veřejné listiny nebo jiné listiny na zápis vkladem nebo záznamem, případně pokud začalo katastrální jednání o opravě chyby nebo pokud bylo vydané právoplatné rozhodnutí o zastavení řízení.

Plomba vyznačená na základě Z

Tento typ plomby na listu vlastnictví signalizuje, že probíhá vzhledem k vlastnickým právům nějaká změna, resp., že nějaká listina čeká na zápis. Tato plomba se nejčastěji používá např. při zápisu zástavního práva ze strany banky nebo jiné instituce, případně při nedořešených vlastnických právech a soudních sporech, které se jich a dané nemovitosti týkají. Také se používá při změnách vlastnických poměrů při dědických řízení.

List vlastnictví k nemovitosti

Katastrální úřad ji vyznačuje také v den doručení příslušných dokumentů, resp. nejpozději následující pracovní den. Na tyto změny má katastrální úřad až 60 dní, takže plomba vám může na výpisu z listu vlastnictví „svítit“ až dva měsíce.

Kde najít plombu

Pokud se na listu vlastnictví nachází více nemovitostí, plomba se vyznačí v části A – majetková podstata listu vlastnictví pod konkrétní nemovitost, které se plomba týká. Pokud se plomba týká jen některého ze spoluvlastnických podílů, které jsou zapsané v části B – vlastníci a jiné oprávněné osoby, zapíše se plomba pod tento podíl.

U plomby se vždy uvede také číslo příslušného řízení, v rámci kterého změna probíhá, např. „PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADĚ V - 3123/2018“. Plomba se ruší ukončením řízení – provedením vkladu nebo záznamu. Při vyznačené plombě vydá katastr list vlastnictví s plombou pouze majiteli nemovitosti, případně osobě, kterou majitel k tomuto úkonu zplnomocnil.

Pozor na možné zneužívání plomby na listu vlastnictví

V poslední době se objevily případy, kdy se kupující i prodávající nemovitosti stali oběťmi podvodů ze strany různých spekulantů. Ti se často dozvědí o záměru prodat nemovitost a zneužitím osobních údajů cuzí osoby podají na soud návrh na řízení v souvislosti s vlastnickými právy k dané nemovitosti. Soud okamžitě zajistí vyznačení plomby na listu vlastnictví, přičemž nezkoumá pravost identity osoby, která podání podala. Převod nemovitosti v katastru z prodávajícího na kupujícího je tedy zablokovaný, ačkoliv mají sepsanou řádnou kupněprodejní smlouvu a vypořádané finanční závazky. Podvodníci potom osloví kupujícího, případně prodávajícího, že za určitý „poplatek“ návrh od soudu stáhnou a tím se odstraní také plomba z listu vlastnictví.

List vlastnictví z Katastru nemovitostí

Jde v podstatě o vydírání, ke kterému pachatelé využívají díru v právních předpisech. Pokud nebude tato situace v příslušných zákonech ošetřená ze strany zodpovědných institucí, kontrolujte si raději list vlastnictví během transakcí s nemovitostmi častěji. Tento odstavec neberte, prosím, jako návod, ale jako varování, že i tyto věci se občas dějí.


Přidat komentář


Vzhlédnite také naše inspirace

Žlutá koupelna - i doplňky rozhodují Žlutá koupelna - i doplňky rozhodují

Nebojte se žluté! Každý den s ní můžete začínat ráno v koupelně, zlepšit si náladu, když si půjdete umýt ruce, jestli se dostat do hravé nálady, když se půjdete přepudrovat.

Paletové sezení - hodí se na zahradu i do domácnosti Paletové sezení - hodí se na zahradu i do domácnosti

Nábytek z palet si lze vyrobit opravdu rychle, jednoduše a poměrně levně. Stačí si prohlédnout naše inspirace a uvěříte, že paletové sezení je stylovým doplňkem každého exteriéru i...

Dětské hřiště z pneumatik Dětské hřiště z pneumatik

Patříte i vy k milovníkům zero waste, recyklace nepoužívaných věcí a máte alespoň trošku manuální zručnosti? Pak čtěte dál! I vy si totiž můžete doma svépomocí vyrobit originální, levné...Publikováno dne: 15.06.2019
Hodnocení článku:
(94.4%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí? Stáhněte si náš vzorJak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí? Stáhněte si náš vzor

Jak vyplnit předávací protokol bytu nebo domu Jak vyplnit předávací protokol bytu nebo domu

Při přebírání/odevzdávání bytu či domu je potřebné vyplnit přebírací/předávací protokol, v němž jsou zaznamenané všechny potřebné údaje vztahující se k nemovitosti. 

Rezervační smlouva na koupi nemovitosti - co je třeba vědětRezervační smlouva na koupi nemovitosti - co je třeba vědět

Vzor rezervační smlouvy najdete na mnoha internetových stránkách, pojďme si však objasnit, k čemu taková smlova slouží a jaká práva a povinnosti z ní prodávajícím, kupujícím nebo...