Povolení na elektrickou přípojku – postup, cena, technické podmínky

Začínáte stavět rodinný dům? Míchačky a další elektrické nářadí musíte někam zapojit a nosit každý den na stavbu elektrocentrálu není zrovna ekonomické ani ekologické. Rozumnějším řešením je zřízení elektrické přípojky – i tak ji budete později potřebovat.

Merač elektrickej energie

Víte, jaké kroky na to budete muset udělat, jaké povolení budete potřebovat a kolik stojí nová elektrická přípojka? Poradíme vám v článku.

Co distribuční společnost, to odlišné podmínky

Při zřízení el. přípojky přijdete do styku s distribuční společností a dodavatelem el. energie. Jsou to většinou dva různé subjekty. Ve zkratce, distribuční společnosti budete platit jednorázově za zřízení přípojky a dodavatel je firma, které budete platit měsíční platby za elektřinu.

Distribuční společnost elektrické energie

Spravuje el. rozvodnou síť v oblasti svého působení. Distribuční společnosti mohou mít různé poplatky za připojení a různé podmínky připojení, které se však často liší jen v několika detailech.

Dodavatel elektřiny

Má na starosti nákup a prodej elektřiny a její následné rozúčtování koncovým zákazníkům. Dodavatelů elektřiny je v České republice mnoho a můžete si vybrat toho, jehož podmínky vám budou nejvíc vyhovovat. Dodavatele můžete později změnit. Známými jsou např. Akcenta Energie a.s., Comfort Energie s.r.o., ČM Energetika nebo Česká energie, a.s.

1. krok – žádost o připojení a vyjádření k stavebnímu povolení

Úkony v tomto kroku se liší podle toho, v jaké situaci chcete přípojku zřídit.

Když stavíte na samostatném pozemku

Na samostatném pozemku, který jste nekoupili od developera a na kterém ještě nestojí žádná stavba, pravděpodobně nebudete mít el. přípojku zřízenou. Nová přípojka by měla být součástí projektové dokumentace domu, který se chystáte postavit a kterou vám vypracoval projektant. V tom případě budou také údaje o ní součástí stavebního povolení, kvůli samotné přípojce tedy nemusíte provádět ohlášení drobné stavby nebo vyřizovat další stavební povolení.

Před vydáním stavebního povolení musíte požádat o vyjádření distributory energií, protože ti jsou účastníky řízení (kromě elektřiny také plyn, voda a kanalizace). Distributorovi elektřiny vyplníte formulář žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci – přílohou bude samotná projektová dokumentace.

Stavba domu na samostatnom pozemku

Když budete dům připojovat do existující distribuční síte (vzduchové či podzemní vedení na ulici), musíte s distributorem nejdříve uzavřít smlouvu o připojení odběrného místa (viz 2. krok) – tato postupnost je sice zdánlivě nelogická, ale smlouvu byste tak či tak museli uzavřít později.

Pokud stavíte na pozemku od developera

Mnoho stavebníků kupuje pozemek na rodinný dům od developera, který připravuje danou lokalitu na budoucí výstavbu. V případě, když distribuční soustava není v lokalitě ještě vybudovaná, ale je naprojektovaná, požaduje distribuční společnost pro svoje vyjádření k stavebnímu povolení, aby měl smluuvu s ní uzavřenou přímo developer. V tom případě vás energetici připojí, až když bude nově vybudovaná distribuční soustava zkolaudovaná.

Když chcete elektřinu v existující stavbě

Může to být např. přípojka elektřiny na zahradu, na chatu nebo k domu bez elektřiny. V tomto případě nepotřebujete stavební povolení. Na stavebním úřadě stačí podat tzv. ohlášení drobné stavby. Samozřejmě, v dané lokalitě musí být dostupná el. distribuční síť s dostatečnou kapacitou. Tuto skutečnost vám prověří distribuční společnost po podání žádosti o připojení.

Ve výše uvedeném případě však musíte mít vypracovaný projekt elektrické přípojky, který vám dodá projektant staveb nebo el. zařízení. Součástí projektu je i technická zpráva a protokol o vlivu prostředí. Tyto dokumenty potom přikládáte k žádosti o připojení.

Žádost o připojení elektrické přípojky

Některé distribuční společnosti umožňují vyplnit ji prostřednictvím online formuláře. V něm kromě údajů o vás uvedete i údaje o nemovitosti a jako přílohu připojíte situační plán oblasti kolem objektu s vyznačením jeho polohy, čísla parcely atd. Plán si můžete vytvořit na webstránce Katasterportál.

2. krok – smlouva o připojení a vybudování přípojky

Po podání žádosti o připojení vám distribuční společnost obvykle do 30 dnů zašle návrh smlouvy o připojení. Ten obsahuje kromě jiného i technické podmínky připojení,  např. maximální možný proudový odběr nebo způsob vedení kabelové trasy (elektrická přípojka vzduchem nebo podzemním kabelem).

Co se týká max. odběru, může být nižší než ten, o jaký jste požádali, z důvodu nedostatečné kapacity rozvodné sítě na místě stavby. Může se tedy stát, že když plánujete topení elektřinou, nebude vám povolený odběr stačit a budete muset sáhnout po plynovém kotli.

Součásti el. přípojky:

  • Přípojková skříňka – V případě napojení ze vzduchového vedení je to malá skříňka s nožovými pojistkami umístěná na sloupu el. vedení. V případě podzemního vedení je to sloupová připojovací skříňka, která se zabetonuje pevně do země, opět s nožovými pojistkami.
  • Elektroměrový rozvaděč – Směřuje do něj vedení z pojistkové skříňky. Obsahuje elektroměr a hlavný jistič, přičemž oba jsou plombované. Elektroměrový rozvaděč může být zabudovaný do plotu nebo tvořit samostatně stojící skříňku – v obou případech musí být na veřejně přístupném místě a vybavený průzorem na odečítání elektroměru bez nutnosti jeho otevření.
  • Hlavní rozvaděč domu – Nachází se v interiéru nebo v exteriéru (v případě starších staveb) domu. Sem dále směřuje podzemní vedení z elektroměrového rozvaděče. V hlavním rozvaděči se vedení dělí na jednotlivé světelné, zásuvkové a jiné okruhy, které jsou jištěné samostatnými jističi.

V dnešní době je snaha vést všechny kabelové rozvody pod zemí a ne vzduchem. Když je rozvodná síť realizovaná nadzemním vedením, napojí se přípojka na nejbližší sloup el. vedení, na který je přidaná skříňka s pojistkami.

V případě, že v okolí nejsou vhodné podmínky na podzemní vedení kabelu na váš pozemek, může vám distribuční společnost uložit podmínku, abyste přípojku vedli vzduchem a postavili na vašem pozemku svůj vlastní sloup elektrického vedení. V praxi nastávají i situace, kdy je nejbližší sloup na sousedově pozemku a ten je jeho vlastníkem. Soused vám potom musí povolit připojení na jeho sloup, což bývá problém v situacích, kdy nejsou sousedské vztahy právě ideální.

Elektrické stĺpy na vedenie elektriny

Pokud souhlasíte s podmínkami připojení, následně pošlete podepsanou smlouvu vaší distribuční společnosti, zaplatíte poplatek za připojení a začnete s přípravami odběrného místa. Jako odběratel máte na starosti realizaci od výstupu z přípojkové skříňky.

Musíte tedy koupit a nainstalovat kabel od přípojkové skříňky k elektroměrovému rozvaděči, samotný rozvaděč včetně jističů a příslušenství na uzemnění, a také kabel od elektroměrového rozvaděče k hlavnímu domovnímu rozvaděči. Kabely musí být uložené v zemi při dodržení požadovaných podmínek. Samozřejmě tuto práci může udělat jen kvalifikovaný elektrikář.

Pokud potřebujete na realizaci přípojky rozkopat městský pozemek nebo nedejbože cestu, nezapomeňte ani na tzv. rozkopávkové povolení. Vyřídíte ho na městském, obecním nebo místním úřadě.

Pokud chcete mít k dispozici elektřinu pro stavbaře ještě před započetím stavby, řekněte elektrikáři, aby vám do elektroměrového rozvaděče přidal jednu třífázovou zásuvku pro stavební rozvaděč.

Po realizaci vaší části přípojky musí přijít revizní technik provést tzv. odbornou prohlídku a odbornou zkoušku přípojky (tzv. revize). Revizní technik vypracuje revizní zprávu, kterou následně odešlete s dalšími požadovanými doklady distribuční společnosti.

Technici z distribuční společnosti potom přijdou nainstalovat jejich část přípojky.

3. krok – výběr dodavatele a montáž elektroměru

Po tom, když vám distribuční společnost zašle oznámení o splnění technických podmínek připojení, je čas na výběr dodavatele elektřiny. S ním uzavřete smlouvu o distribuci elektrické energie.

Elektromer v bytovom dome

Dodavatel dá pokyn distribuční společnosti a ta do 5 dnů vyšle techniky, kteří vám namontují elektroměr na připravené odběrní místo. Následně můžete odebírat el. proud, ať už pro účely stavebních prací (přes externí stavební rozvaděč), nebo pro účely bydlení.

Cena elektrické přípojky

Připojovací poplatek

Určují si ho distribuční služby individuálně. Např. elektrická přípojka do délky 50 m je zdarma (ze zákona ji na své náklady buduje distributor). Pro běžný třífázový jistič s hodnotou 25 A, který postačuje pro většinu domácností nevyužívajících elektrické vytápění, tedy vychází připojovací poplatek na cca 500 Kč/A včetně DPH, za jednofázové připojení je to 200 Kč/A.

Elektrickou přípojku vám postaví distributor prostřednictvím pověřené místní smluvní firmy. Většinou (od schválení žádosti o připojení až po výstavbu přípojky) tak budete komunikovat s partnerskou firmou distributora.

Autor článku

Simona Halásová

Jmenuji se Simona a jsem tak trochu schizofrenik. Vystudovala jsem mezinárodní vztahy, pracovala v nadnárodní korporaci, navrhla se sestrou kolekci...


Přidat komentář


Vzhlédnite také naše inspirace

Dětské hřiště z pneumatik Dětské hřiště z pneumatik

Patříte i vy k milovníkům zero waste, recyklace nepoužívaných věcí a máte alespoň trošku manuální zručnosti? Pak čtěte dál! I vy si totiž můžete doma svépomocí vyrobit originální, levné...

Závěsy se hodí do každého pokoje. Nevěříte? Závěsy se hodí do každého pokoje. Nevěříte?

Máte doma závěsy? Hodí se nejen do obývacího pokoje či ložnice, ale i do dětského pokoje a kuchyně. Jsou dekoračním doplňkem, který dodá místnosti svébytný ráz.

Černá koupelna - vypadá lépe než by se mohlo zdát Černá koupelna - vypadá lépe než by se mohlo zdát

Černou v koupelně si neví mnoho lidí ani představit. A to i přesto, že působí vskutku elegantně a nadčasově. Nechte se inspirovat.Publikováno dne: 14.07.2021
Hodnocení článku:
(88.2%)

V této kategorii najdete i:

Zodpovědnost za skryté vady na nemovitosti a občanský zákoník. Jaká je zárukaZodpovědnost za skryté vady na nemovitosti a občanský zákoník. Jaká je záruka

Podle občanského zákoníku se záruka na skryté vady uplatňuje na všechny transakce provedené na základě tohoto zákona, i na nemovitosti. V článku si posvítíme právě na ně.

Přepis energií (elektřiny, plynu) při koupi bytu a domu na nového majitelePřepis energií (elektřiny, plynu) při koupi bytu a domu na nového majitele

Přepis elektřiny nebo změna odběratele energie je nutnou záležitostí, kterou je nutné vyřídit. Jak přepis energií při koupi bytu nebo domu probíhá, vám ozřejmíme v následujícím článku.

Na co si dát pozor při výběru nemovitosti?Na co si dát pozor při výběru nemovitosti?

V dnešním článku se budeme věnovat věcem, na které byste si měli dát pozor při koupi novostavby domu, při koupi bytu a co byste měli všechno žádat. Díky nám budete na koupi řádně...