Otázky o podlahovém topení: teplota vody, množství vody, skladba podlahy, krytina

Podlahové topení – ano, nebo ne? Otázek o podlahovém vytápění je mnoho. Týkají se skladby podlahy, teploty vody, zdroje vody či ceny. Pokud přemýšlíte nad podlahovým vytápěním, následující článek vám bude nápomocný.

Nejčastější otázky o podlahovém topení

Připravili jsme pro vás seznam nejčastějších otázek, které maji vliv na výběr podlahového topení, a přinášíme vám na ně odpovědi.

Co je podlahové topení a jak funguje?

Podlahové topení je moderní nízkoteplotní topný systém uložený v podlaze. Je úsporný, efektivní, praktický, bezúdržbový, a dokonce při správném nastavení i zdraví prospěšný. Známe elektrické a teplovodní podlahové topení. Elektrické funguje na bázi vytápění pomocí elektrických kabelů (termokabelů), podložek nebo fólií uložených buď přímo pod podlahovou krytinou, nebo pod spodní vrstvou mazaniny. Elektrické podlahové topení můžete položit i přímo na betonovou podlahu, kterou je nutné jen tepelně odizolovat.

Teplovodní podlahové topení dělíme na mokré a suché. Při mokrém teplovodním podlahovém topení jsou vytápěcí trubky zalité vrstvou potěru. Při suchém teplovodním podlahovém topení jsou trubky položené na speciálních deskách s uspořádanými drážkami. Oba způsoby fungují na principu ohřevu vody v trubkách. Trubky musí být kvalitní a odolné i proti korozi. Jejich průměr by měl být cca 15 mm. Vodu v trubkách ohřívá zdroj tepla, např. kondenzační kotel. Správně a především odborně namontované podlahové topení disponuje dlouhou životností, a to i 50 let.

Jaké komponenty obsahuje komplexní podlahový systém?

Na podlahové topení jsou potřebné:

 • vytápěcí trubky (doporučují se trubky z polybutenu) a příchytky na trubky,
 • podkladový polystyren,
 • systémová deska,
 • chránička,
 • obvodový dilatační pás,
 • prostorový dilatační profil,
 • rozdělovač – k němu jsou potřebné kulové uzávěry, svěrná šroubení, vodice oblouky, konzole, skříňka, případneězónová regulace podlahového topení.

Jsou koberce vhodné na podlahové topení?

Ano, na podlahu, pod kterou je umístěné podlahové topení, je možné položit koberec. Avšak koberec má velmi nízkou tepelnou vodivost. Je velmi důležité, aby měl koberec na zadní straně označení, které vás informuje o jeho používání, tedy jestli je nebo není vhodné ho umístit na podlahové topení. Všeobecně by koberec umístěný na podlaze neměl přesáhnout tlouštku 10 mm. Nedoporučují se koberce s dlouhým vlasem.

Podlahové topení a koberec

Jakou dokumentaci potřebuji pro vytvoření cenové nabídky pro elektrické podlahové topení?

Firma, která by měla projekt zrealizovat, bude na vytvoření cenové nabídky potřebovat řádně okótovaný půdorys, skladbu podlahy a také i druh, resp. materiál podlahové krytiny, výpočet tepelných ztrát, které zrealizuje topenář nebo projektant. Je dobré upřesnit i lokalitu, kde se stavba bude nacházet, resp. kde už stojí.

Kde se doporučuje/nedoporučuje použít podlahové topení?

Podlahové topení je přímo stvořené pro novostavby. Nedoporučuje se pro starší domy, kde je vysoká tepelná ztráta, někdy až 20 %. Pokud se do starých domů položí podlahové topení bez vhodné izolace, teplo uniká do spodních konstrukcí. Protože na ploše bez izolací nedostatečně sálá teplo skrz podlahu, nedokáže dosáhnout a zároveň si i udržet požadovanou teplotu.

Skladba podlahy při podlahovém topení

Skladbu podlahy musíte naplánovat ještě při hrubé stavbě před osazením dveří a francouzských oken. Samotná skladba podlahy závisí na tom, jaký systém je vhodný pro konkrétní podlahu v dané stavbě. Projektant stavby nebo topenář si může vybrat jen ze dvou možností. Mokrého nebo suchého systému podlahového topení.  Minimálía výška pro mokrý systém je 100 mm a při suchém je to 60 mm. Suchý systém teplovodního podlahového vytápění je ideální při rekonstrukcích, ale může se použít i u novostaveb montovaných domů nebo dřevodomů. Mokrý systém má lepší využití v novostavbách jako takových.

Skladba podlahy při suchém podlahovém topení je následovná:

 • podkladový beton,
 • vytápěcí trubky,
 • systémová deska,
 • spojovací, připojovací a přechodné komponenty (oddělovací fólie, tepelná izolace min. EPS 100),
 • oběhové čerpadlo,
 • rozdělovač,
 • regulační systém,
 • zdroj vody,
 • zdroj tepla.

Skladba podlahy při mokrém systému je podobná jako skladba při suchém systému. Liší se jen typem podkladu a způsobem uchycení trubek.

Skladba podlahy při podlahovém topení

Jaká je maximální teplota vody do podlahového topení?

Teplota povrchu podlahy v prostoru s dlouhodobým pobytem lidí je podle příslušné vyhlášky předem daná a pohybuje se od 19 °C do 29 °C . Teplota vody v potrubí kolísá v rozmezí 35 °C až 40 °C. Nedoporučuje se podlahové topení, kde teplota vody překročí hranici 45 °C. Nemějte obavy, že by při vysoké teplotě popraskaly trubky. Trubky jsou obvykle zalité betonem a mají dlouhodobou životnost.

Je možná úspora při použití teplovodního podlahového topení?

Teplovodní podlahové topení je při počátečních nákladech finančně náročnější než elektrické, ale můžete ušetřit na provozních nákladech. Při teplovodním podlahovém vytápění je v místnosti pocitově tepleji, i když je teplota v místnosti o 2 až 3 °C nižší než při běžném způsobu vytápění. Tím pádem se snižuje potřebná teplota vzduchu, díky čemuž klesnou provozní náklady až o 10–20 %. Pokud používáte teplotu vytápěcí vody pod 50 °C, šetříte provozní energii, neboť snižujete spotřebu paliva. Systém tak vyžaduje velmi malý objem vytápěcí vody: 0,5 l na 1 m2 vytápěné plochy.

Která podlahová krytina je vhodná na podlahové topení? Vinyl, laminát, dřevo?

V první řadě je potřebné si uvědomit, že některé materiály zpomalují proces sálání tepla. Mezi ně patří koberec a dřevěné parkety. Z praktického hlediska se jako podlahová krytina na podlahovku doporučuje  kámen a keramická dlažba, pro jejich dobrou tepelnou vodivost. Na řadu přichází vinyl, PVC a nakonec jsou to dřevěné a laminátové podlahy.

Keramická podlaha je nejvhodnější podlahovou krytinou pro podlahové topení. Její výhodou je vynikající tepelná vodivost a velmi rychle se i zahřeje. Pro co nejlepší vodivost se doporučují použít na podlahu dlaždice s většími rozměry. Na podlahové topení se doporučuje keramická krytina s tlouštkou 6 mm. Jedinou nevýhodou je, že v období, kdy se netopí, je keramická podlaha nepříjemná až chladná na dotek.

Podlahová krytina, vhodná pro podlahové topení

PVC se na podlahové topení lepí bez izolace. Doporučená tlouštka podlahy je 2 až 2,5 mm. Vinyl se rychle zahřívá i ochlazuje. Může se zahřát na maximální teplotu 27 °C. U plovoucí laminátové a dřevěné podlahy je důležité, aby jejich tlouštka nepřesáhla 15 mm. Ideální tlouštka je 8 až 10 mm. Nedoporučuje se dřevěná podlaha/dřevěné parkety z měkkého borovicového dřeva. Stejně tak je nevhodná dřevina buk nebo jasan, které mají sklon k rychlému zkroucení. Při koupi podlahové krytiny sledujte hodnotu tepelného odporu, která by při podlahovém topení neměla přesahovat 0,15 m² K/W. Pamatujte, že většina výrobců uvádí, zda je daný typ podlahové krytiny vhodný nebo není pro podlahové topení.

Podlahové topení vs. radiátory

 • Podlahové topení vysušuje vzduch minimálně. Pokud místnost nepřetápíte, zanechává v místnosti optimální relativní vlhkost vzduchu 45 až 55 %. Jako ideální povrchová teplota podlahy se doporučuje 22 °C až 25 °C, v místnosti tak dosáhnete příjemnou teplotu vzduchu kolem 21 °C až 22 °C. Radiátory často způsobují suchý vzduch v místnosti, při topení radiátory totiž klesá vlhkost vzduchu pod 40 %.
 • Ve prospěch podlahovky hraje i její velikost. Rovnoměrně šíří teplo do celého prostoru.
 • Děti si díky podlahovému topení (samozřejmě, když je zapnuté) mohou hrát na zemi i bez koberce.
 • Vytápění interiéru podlahovkou prospívá alergikům a astmatikům, protože v ovzduší víří minimum prachu.
 • Stejně velký prostor podlahové topení vyhřeje už při nastavených 30 °C, kdežto radiátor potřebuje být nastavený až na 50 °C.
 • Protože je podlahové topení zabudované v podlaze, šetří místo v interiéru, které můžete využít pro zvýšení komfortu a svobodného pohybu nebo při zařizování interiéru.
 • Podlahovka oproti radiátorům šetří spotřebu energie a tím i provozní náklady. Nízkoteplotní podlahové topení vám může ušetřit až 15 % nákladů v období vytápění v porovnání s radiátory.

Jaký zdroj tepla je vhodný při plošném vytápění?

Nejefektivnější a nejúspornější pro teplovodní podlahové topení je kondenzační kotel a tepelné čerpadlo. Nejúspornější jsou v nízkoteplotním režimu už při 35 °C až 40 °C.  Vhodnou alternativou jsou i solární kolektory, které dokážou efektivně pracovat právě v nízkoteplotním režimu. Nemusíte se obávat vysokých počátečních nákladů, které s pořizováním tepelného čerpadla nebo kondenzačního kotle souvisí. V konečném důsledku je to investice s reálnou cenovou návratností. Můžete použít i elektrokotel nebo vytápěcí kotel na tuhé palivo. Elektrokotel se doporučuje kombinovat se solární sestavou a i když je možné použít kotel na tuhé palivo, není až tak účinný jako plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo

Jak změnit podlahové topení na podlahové chlazení?

Velmi jednoduše. Do trubek topení se nepustí horká voda, ale chladná. Podlahové chlazení nedokáže ochladit místnost tak moc, jako ji podlahové topení rozehřeje. Podlahu dokáže podlahové chlazení ochladit na příjemných 20 až 21°C. Dokáže snížit teplotu v místnosti jen o 3 až 5 °C. Možná se vám to zdá být málo, ale lékaři určili, že teplotní rozdíl mezi vnější a interiérovou teplotou by neměl být větší než 7 °C. Podlahové chlazení nehučí jako klimatizace a ani nezpůsobuje průvan, proto je ideální i do ložnice.

Kdy si vybrat elektrické vytápěcí vodiče a kdy rohože?

Z hlediska jejich funkčnosti mezi nimi není rozdíl. Podstatný rozdíl je jen ve způsobu jejich uložení. Instalace vodičového okruhu je náročnější než způsob uložení rohože. Při inatalaci rohože je zajištěné rovnoměrné rozložení výkonu. Rohož je ideální na pravidelné plochy.

Jak můžu regulovat teplotu při teplovodním podlahovém topení?

Na výběr máte dvě možnosti. Manuálně nebo dálkově. Můžete si teplotu regulovat ručně pomocí skříňky rozdělovače. Pokud však upřednostňujete smart řešení, využijte dálkovou regulaci přes bezdrátové nebo kabelové termostaty. Když se rozhodnete pro termostaty, můžete si zvolit jeden termostat jako řídící jednotku nebo termostat do každé místnosti. Pokud každý člen rodiny vnímá teplotní pohodu jinak, jednoznačně se doporučuje zajistit termostat do každé místnosti.

Můžu si podlahové topení instalovat sám, nebo je potřebný odborník?

Instalace elektrického podlahového topení je jednodušší než instalace teplovodního podlahového topení. Všeobecně je vhodné dát nainstalovat teplovodní podlahové topení odborné firmě, která kromě odborné instalace provede i potřebnou tlakovou zkoušku přívodního potrubí po namontování napojení rozdělovače podlahového topení. Tento protokol je potřebný na kolaudaci. Ačkoliv existují návody a videa, jak to můžete zvládnout i sami, pokud nemáte s podlahovým topením zkušenosti a nedisponujete velmi dobrými manuálními zručnostmi, vložte to do rukou profesionálů. Jediný způsob, jak můžete ušetřit peníze, je nejjednodušší část celého procesu, pokládka podlahového polystyrenu pod podlahovým topením.

Instalace podlahového topení

Doporučuje se podlahové topení do bytů, nebo jen do domů?

V minulosti bylo předurčené podlahové topení jen pro domy. Dnes je díky technickým inovacím podlahové topení přizpůsobené a předurčené i do bytů. Vzhledem k nedostatečně konstrukční výšce se do bytu doporučuje suché teplovodní podlahové topení. Suché podlahové topení je ekonomické topení s nižší hmotností (proto je vhodné do bytu). Nevyžaduje specializované technologie, je jednoduché na montáž a obrovským plusem je nízká konstrukční výška podlahy, pouze 55 mm.

Suché vs. mokré podlahové topení

Podlahové topení se dělí na suché a mokré, v závislosti na typu pokládky. Při mokrém podlahovém topení se na podkladový beton ukládá hydroizolace a následně izolační fólie. Trubky se zakrývají potěrem z betonu nebo anhydridu. Na beton se potom vylévá nivelační potěr a nakonec se položí podlahová krytina.

Pokládka na suché podlahové topení je rychlá a jednoduchá. Nic se nezalévá. Nejdříve se položí nízká profilová deska, potom se rozloží teplorozvodné plechy, do kterých se upevní trubky. Na trubky nasadíte už jen oddělovací fólii, na které je jen roznášecí vrstva a podlaha. Jako zdroj tepla nejlépe poslouží tepelné čerpadlo.

Za jakou dobu se podlaha vyhřeje?

Čas náběhu se v závislosti na externí teplotě, od počáteční konstrukční teploty, tlouštky podkladového betonu a podlahové krytiny neustále mění. V běžném provozu při 40° vodě se podlaha ohřeje už do půl hodiny. Při prvotním spouštění podlahového systému je doba nahřátí podlahy mnohem delší. Počítá se se 4 až 8 hodinami, pokud však jde o vlhké stavby (např. novostavba), doba nahřívání může trvat i 24 až 48 hodin.

Jak fixovat trubky v podlaze?

V běžné praxi se používají dva typy fixace. Upevňování pomocí upevňovacích lišt mebo pomocí systémové desky. Upevnění pomocí systémové desky je finančně výhodnější. Navíc šetří nejen vaši peněženku, ale také čas. Potrubí jsou dokonale obalená betonem. Při ukládání systémová deska překryje jedna druhou. Díky tomu nezatéká beton a vznikají tepelné mosty.

Autor článku

Redakce VeseleBydleni.cz

Pravidelně Vám přinášíme všechny zajímavosti ze světa těch nejnovějších trendů v bydlení a zahradě. Sledujte nás a nic vám neunikne :-)


Přidat komentář

Vzhlédnite také naše inspirace

Námořnická modrá a bílá Námořnická modrá a bílá

Modrá v nás vyvolává pocity důvěry, bezpečí a celkové harmonie. Bílá je barvou minimalismu, který je absolutně nadčasový. I díky své neutralitě tvoří bílá barva s "těžší" námořnickou...

Zelená ložnice - budete se v ní cítit jako v bavlnce Zelená ložnice - budete se v ní cítit jako v bavlnce

Patří zelená k vašim oblíbeným barvám? Pak se jí při zařizování bytu nemusíte vůbec obávat. Podívejte se, jak se hodí například do ložnice.

Zahradní altán - oceníte ho v létě i na podzim Zahradní altán - oceníte ho v létě i na podzim

Uvažujete nad zahradním altánem? Určitě si ho do své zahrady pořiďte. Stane se pro vás oázou klidu a místem symbolizujícím odpočinek.Publikováno dne: 18.09.2023
Posledná aktualizácia:
Hodnocení článku:
(91.2%)

V této kategorii najdete i:

Jak čistit černou baterii?Jak čistit černou baterii?

Černé dřezové baterie jsou zajímavým designovým prvkem domácnosti. Poutají na sebe pozornost a dodávají místnostem elegantní nádech. Jak je však čistit a udržovat?

Špatné návyky při uklízení – čisticí přípravky a nářadí, pořadí, uklízení jen viditelných místŠpatné návyky při uklízení – čisticí přípravky a nářadí, pořadí, uklízení jen viditelných míst

Při uklízení každý hledá způsoby, jak si práci ulehčit a urychlit. Tyto různé tipy a triky nemusí být vždy správné.

Nápady, jak vytvořit úložné prostory v chodbě, kuchyni, koupelně, ložnici či v obývákuNápady, jak vytvořit úložné prostory v chodbě, kuchyni, koupelně, ložnici či v obýváku

Úložných prostor není nikdy dost. Vytvořit si je můžete i z toho, co máte doma, nebo z jiných kusů nábytku, které zapadnou do vašeho interiérového designu.