Ohlášení drobné stavby – všechno co potřebujete vědět

S příchodem teplých letních dnů naplno začíná i sezóna zvelebování našich domácností. Plánujete rekonstrukci bytu, stavbu altánku, garáže nebo bazénu?

 Drobná stavba - dřevěný zahradní domek

Poradíme vám, co všechno musíte vědět před začátkem prací a jaké náležitosti je potřebné vyřídit.

Co se považuje za drobnou stavbu

Drobné stavby jsou ty, které plní doplňkovou funkci k hlavní stavbě a zásadně neovlivňují životní prostředí. Patří sem například:

 • přízemní stavby, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 25 m2 a výška 5 m (kůlny, letní kuchyně, přístřešky, stavby na chov drobných zvířat, sauny apod.)
 • podzemní stavby, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 25 m2 a hloubka 3 m (sklepy, žumpy)
 • oplocení
 • přípojky staveb a pozemků na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci
 • připojení drobných staveb a pozemků na rozvodné sítě a kanalizaci hlavní stavby

Ohlášení drobné stavby v bytě

S potřebou ohlášení drobné stavy se také můžete setkat při rekonstrukci bytu. Ohlášení musíte podat v případě stavebních prací, kterými neměníte vzhled stavby a nezasahujete do nosných konstrukcí ani neměníte účel používání stavby. Spadá sem například:

 • zasklení balkonu nebo lodžie
 • rekonstrukce koupelny a bytového jádra

Stavební úřad od vás může i v těchto případech vyžadovat posouzení statika a samozřejmostí je také souhlas sousedů a správce bytového domu.

Pokud bouráte v bytě nenosné příčky, které nahradíte novými stěnami těch samých rozměrů, nemusíte si ohlášení drobné stavby vyřizovat.

Demoliční práce a ohlášení drobné stavby

Mezi další rekonstrukční práce bez potřeby ohlášení patří tzv. udržovací práce, jakými je například výměna oken (pokud neměníte jejich velikost a dělení), výměna elektrických rozvodů, malířské a natěračské práce, výměna zařízení v bytě (kuchyňská linka, vestavěný nábytek).

Dobrým zvykem je s plánovanými pracemi seznámit sousedy a vyvěsit oznámení o rekonstrukci ve společných prostorách.

Ohlášení drobné stavby v domě a na pozemku

Ohlášení drobné stavby si musíte vyřídit také při rekonstrukci domu (platí stejná pravidla, jako při rekonstrukci bytu) nebo při výstavbě výše definovaných drobných staveb na vašem pozemku. Nejčastěji jde o garáže, altánky, přístřešky, ale i o oplocení nebo připojení staveb na rozvodné sítě a kanalizaci.

Drobnou stavbu můžete postavit i na hranici pozemku se sousedem, musíte však mít od něho písemný souhlas jakož i vyjádření, že byl s náčrtem budoucí stavby řádně seznámený. Stavba přitom nesmí omezovat užívání sousedního pozemku, příliš stínit nebo na něj odvádět dešťovou vodu.

Ako vyřídit ohlášení drobné stavby

Vyjádření k ohlášení drobné stavby od stavebního úřadu potřebujete mít ještě před začátkem stavebních prací. Nezapomeňte, že stavební úřad má na to stanovenou lhůtu 30 dnů od podání ohlášení, proto je nutné řešit tyto věci s dostatečným předstihem.

Tiskopisy na vyplnění ohlášení vám poskytnou na příslušném stavebním úřadu, někdy ho najdete i na webové stránce města/obce. V každém případě je dobré úřad navštívit a poradit se, zda budete potřebovat ohlášení nebo stavební povolení a jaké přílohy a posudky budou ve vašem případě potřebné. Požadavky se totiž mohou mírně lišit v závislosti na konkrétním stavebním úřadu.

Vzor tlačiva na ohlásenie drobnej stavby
Vzor tiskopisu na ohlášení drobné stavby

Poplatek za ohlášení drobné stavby se také liší v závislosti na druhu stavby a pohybuje se od 10 eur výše. Mezi standardní přílohy k ohlášení patří:

 • list vlastnictví
 • písemné zplnomocnění, pokud stavebník pověřil vyřizováním jinou právnickou nebo fyzickou osobu
 • technický popis stavby
 • situační výkres
 • souhlas spoluvlastníků
 • souhlas vlastníka, pokud stavbu uskutečňuje nájemce
 • rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů
 • souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí , pokud budou výstavbou dotčení
 • určení kvalifikované osoby (stavební dozor), která bude zajišťovat odborné vedení stavby

Dodatečné ohlášení drobné stavby

Započetím prací před vydáním stanoviska nebo povolení riskujete mastné pokuty v případě, že vás někdo nahlásí stavebnímu úřadu. Jako stavebník však můžete sami požádat i o dodatečné povolení stavby, abyste měli všechno v pořádku.

V tom případě začne stavební úřad správní konání a bude zjišťovat, zda stavba není v rozporu s veřejnými zájmy. Budete také muset doložit všechny potřebné dokumenty. Pokud stavební úřad zjistí rozpor, může vám nařídit úpravu nebo úplné odstranění stavby.

Kdy potřebujete stavební povolení?

Stavební povolení si musíte vyřídit v případě, pokud:

 • zasahujete do nosných příček
 • měníte dispoziční řešení, velikost a účel pokojů v bytě nebo domě
 • měníte velikost a rozložení oken
 • měníte vzhled stavby

Stavební práce a velká rekonstrukce domu

Stavební povolení potřebujete i v případě, pokud bude vaše plánovaná drobná stavba přímo navazovat na hlavní stavbu a bude vlastně její přístavbou. Potřeba ohlášení se vztahuje jen na volně stojící drobné stavby, které nejsou přímo spojené s hlavní stavbou a existuje mezi nimi aspoň minimální manipulační vzdálenost.

Autor článku

Michal Toma

Jsem technik tělem i duší. Odmalička mě bavilo rozebírat a skládat různé přístroje a zjišťovat, jak fungují. Podobně dokážu rozebrat na součástky i...


Komentáre

01/10/2019 11:39
Jarda Pomocvprávu

Článku s touto tématikou by jistě slušelo i datum, aby bylo zřejmé, kdy vznikl. Žádná drobná stavba ve stavebním zákoně již neexistuje. Aktuálně (01.10.209) je tam:

§ 103
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadujíe) stavby a zařízení, a to
a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2,
b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3 písm. e),
c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,
2. stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; stavby pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se jedná o stavby pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení;
a pokračuje to dále..... Když tak mrkněte do zákona

Přidat komentář


Vzhlédnite také naše inspirace

Adventní věnce Adventní věnce

4 týdny před Vánocemi je krásná, zároveň však i hektická kapitola roku. Přesto bychom neměli zapomenout na jeden z nejtypičtějších symbolů adventu, tradiční adventní věnec, který přinese...

Stolek do dětského pokoje - patří k základnímu vybavení Stolek do dětského pokoje - patří k základnímu vybavení

Zda máte doma školkaři nebo již školáka, stolek je pro něj nezbytnou pomůckou - slouží ke kreslení i na psaní, na hraní se i tvoření.

Verandy a terasy – příjemný prostor pro setkávání se s přáteli Verandy a terasy – příjemný prostor pro setkávání se s přáteli

Veranda či terasa je snem pravděpodobně každého, kdo by chtěl bydlet v domě. Je to prostor, kde si můžete na čerstvém vzduchu posedět s rodinou či přáteli.Publikováno dne: 16.02.2019
Hodnocení článku:
(92%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Jak vybrat nejlepší prací prostředek pro děti, novorozence, alergiky a atopikyJak vybrat nejlepší prací prostředek pro děti, novorozence, alergiky a atopiky

Dětem s velmi citlivou pokožkou mohou nevhodné prací prostředky nebo kosmetika způsobovat nepříjemné kožní problémy. Co je důležité vědět o pracích prostředcích pro děti? Které látky...

Kolik aviváže, pracího prášku a gelu? Hitem je i ocet namísto avivážeKolik aviváže, pracího prášku a gelu? Hitem je i ocet namísto aviváže

Správné dávkování pracího prášku a aviváže vám pomůže ušetřit. Podle čeho se při praní řídit? Poradíme vám.

Jak se zbavit plísně v koupelně na silikonu? Přípravek proti plísni bez chloru pomůžeJak se zbavit plísně v koupelně na silikonu? Přípravek proti plísni bez chloru pomůže

Výskyt plísní v domácnostech je poměrně častým nechtěným jevem, který nejenže škaredě vypadá, ale také znehodnocuje zdivo a fasádu a k tomu je i zdraví škodlivý. Pomůžeme vám s ním...