Jak správně topit v krbu: Jak správně založit oheň, vhodné dřevo a brikety na topení, skladování dřeva

Každý majitel krbu nebo pícky ví, že tato „zařízení“ na topení potřebují určitou dávku pozornosti a hlavně pravidelnou péči. Pokud se jim nevěnujete, na oplátku budete bojovat s dýmáním z krbu, mít vyšší spotřebu dřeva, tedy i finančních nákladů, mnoho zbytečných starostí a co je asi nejhorší, výrazně zkrátíte životnost svého krbu i komínu.

Topení dřevem v krbu

Přečtěte si, jak vyřešit nejčastější problémy související s topením v krbu a jak jim úspěšně předcházet.

Příprava na topnou sezónu a správná údržba krbu i komínu

Komín a krb je potřebné zkontrolovat a vyčistit hlavně před začátkem topné sezóny. Tuto činnost byste měli zvládnout i sami, ale je lepší si zavolat kominíka, který vám dá oficiální potvrzení o revizi a vyčištění komínu. To se vám hodí v případě, když, nedejbože, dojde k pojistné události, například k požáru. Pokud byste se přece jen rozhodli komín i krb čistit na vlastní pěst, postupujte takto:

 • Po létě se mohou v komíně nacházet husté pavučiny, dokonce ptačí hnízda nebo brlohy hlodavců. V první řadě je tedy potřebné zkontrolovat komín „vizuálně“.
 • Ujistěte se, že komín i trouby nejsou poškozené.
 • Následně pomocí kominického kartáče musíte vyčistit celý komín a všechny trouby, které do něho vedou. Nezapomeňte ani na samotný krb, který vyčistěte od všech sazí, popela a jiných nečistot.

Rovnako dôležitá je aj kontrola krbu a komína v priebehu vykurovacej sezóny. Kým všetko ide tak, ako má, stačí ju vykonať raz za 4 mesiace. Pokiaľ spozorujete akýkoľvek z problémov, či už dymenie z krbu alebo slabý ťah, komín aj krb skontrolujte a vyčistite v danej chvíli.

Jak zkontrolovat tah komína

Tah komína je jedním z rozhodujících faktorů, které působí na účinné a správné topení v krbu. Na spálení 2 kg dřeva je v průměru potřebných 9 kubíků vzduchu. Nemějte strach, nemusíte nic vypočítávat. Správný nebo nesprávný tah odhalíte i pomocí obyčejného sledování vašeho krbu a hořícího plamene.

 • Ideální tah: Žlutý a jasný plamen, který nekmitá ze strany na stranu.
 • Příliš silný tah: Modrý oheň v krbu, někdy kmitá do stran.
 • Slabý tah: Žlutý, ale slabý plamen, dymání při otevření pícky, časté ucpávání komína.

Důvody, proč komín nemá správny tah, a jejich řešení

Důvody, proč váš komín nemá správny tah, mohou být různé. Nejčastěji to způsobuje jeho zanesení. Dalšími příčinami jsou nesprávné používání komínové klapky, tedy její zaškrcení, nesprávná délka nebo tlouštka trub, které vedou od krbové vložky do komínu, a nezateplený komín. Tento problém nastává hlavně v případě, když je komín postavený vedle stavby (např. rekreační chaty) nebo vede přes půdu, která není zateplená. Tím, že v jeho vnitřku proudí horký vzduch, ale zvenku je ochlazovaný, se v něm srážejí vodní páry a postupně se zanáší dehtem.

Správný tah komína

Dalším poměrně častým důvodem je také nesprávná výška komínu. Příliš vysoký komín bude mít nadmíru silný tah, nízký zase nedostačující. Ve druhém případě vám může pomoci nasazení roury na vrch komína, která ho přirozeně prodlouží. Dejte si pozor také na to, zda máte na rouře „kohouta“ a zda se správně otáčí. Kohout zabraňuje tomu, aby vám vzduch „vešel“ do komína, například při silném větru. Poslední možností je poškozený komín. I maličká díra způsobuje nasávání falešného vzduchu, takže tah nemůže být dostatečně silný.

Jak používat komínovou klapku

Komínová klapka slouží pro správnou regulaci vzduchu v krbu. Při jeho nedostatku nebude dřevo hořet, ale pouze tlít a hlavně dýmit. Naopak při příliš velkém přísunu vzduchu bude do krbu priváděné velké množství kyslíku. Dřevo proto shoří příliš „divoce“, v důsledku čehož prohoří rychleji. Jinak řečeno, všechno teplo vám doslova uletí ven komínem. To, jak používat komínovou klapku, se musíte naučit sami. V začátcích vám však mohou pomoct tyto rady:

 • Nejvíc kyslíku, teda i vzduchu, potřebuje dřevo ve chvíli, když začíná hořet. Při zakládání ohně proto můžete nechat klapku otevřenou naplno.
 • Když se dřevo „chytí“, můžete klapku zavřít na polovinu.
 • Už hořící oheň, který chcete jen udržovat, potřebuje jen malé množství kyslíku. Klapku proto stačí nechat pootevřenou na několik milimetrů nebo ji úplně zavřít. To uvidíte podle „situace“.

Jak správně založit oheň v krbu?

Jak správně založit oheň

Také to, jak zakládáte oheň, ovlivňuje správný chod vašeho krbu. Problémem je hlavně příliš pomalé roztápění a používání nevhodných podpalovačů.

 • V první řadě se odnaučte na rozkládání ohně používat noviny, povoskovaný papír nebo papír s fólií. Kromě toho, že při spalování těchto materiálů dýcháte určité množství škodlivin, mohou také způsobovat ucpávání komína.
 • Jediným druhem papíru, který je na zakládání jakž takž vhodný, je obal od vajíček, toaletní rolky nebo nebarvený karton. Když se je rozhodnete používat, tak vždy jen v malém a nezbytném množství.
 • Ideálním materiálem na založení ohně je nepochybně dokonale prosušené klestí z jehličnatých stromů (smrk, borovice, modřín), popřípadě sláma nebo seno.
 • Z klestí vytvořte pyramidu. Takto bude mít oheň víc kyslíku, takže nebudete bojovat s nekonečným dýmem.
 • Nejlepšími pomocníky jsou tuhé nebo tekuté podpalovače.
 • Oheň nikdy nezakládejte s mokrým nebo vlhkým dřevem.
 • Nezapomeňte mít naplno otevřenou komínovou klapku.

Podpalovače na založení ohně v krbu

Proč je cítit smrad z krbu: příčiny + řešení

Důvodů, proč může být cítit smrad z krbu, je více. V první řadě je potřebné určit, o jaký zápach jde. Pokud cítíte jen kouřovou zatuchlinu, nejpravděpodobněji je problém v nedostatečném tahu komína nebo nesprávném používání komínové klapky během topení.

Hořící dřevo v krbu - příčiny smradu z krbu

Druhým případem je zápach připomínající dehet, který je jasným důkazem toho, že je váš komín zanesený. Usazený dehet v komíně způsobuje hlavně topení mokrým dřevem, proto se ujistěte, že používáte dostatečně suché kusy. Zkontrolujte napojení kouřovodu na komín, ten vyčistěte, a také krbovou vložku.

Topení mokrým dřevem

Topení mokrým dřevem je jednou z největších a zároveň nejčastějších chyb majitelů pecí a krbů. Problém nespočívá v tom, že mokré dřevo nehoří. Právě naopak, laikovi se může zdát, že má dokonce lepší výhřevnost, protože tlí pomalu. V čem je tedy háček?

 • Při spalovaní mokrého dřeva klesá jeho výhřevnost až o polovinu. Většina energie je totiž spotřebovaná na odpařování vody. Pro zajímavost, 1 kg dřeva z čerstvě nařezaného stromu obsahuje 0,5 litru vody.
 • Spotřeba dřeva za jednu topnou sezónu je až o 50 % větší, což představuje také podstatně zvýšené finanční náklady.
 • Když mokré dřevo hoří, dochází k tvorbě kouře a vodní páry. Tyto dvě látky se na sebe vážou a vytvářejí dehet. Ten obsahuje kyselinu sírovou, takže je zdraví škodlivý.
 • Dehet také ucpává komín, čímž se zvyšují náklady i čas na chod a údržbu krbu – musíte všechno pravidelně čistit.
 • Kombinace těchto faktorů zkracuje životnost samotného krbu, ale také rour, komínu a ostatního příslušenství.

Měkké versus tvrdé dřevo na topení

Dřevo z hlediska použití na topení dělíme na měkké a tvrdé. Do první skupiny patří převážně jehličnaté dřeviny, které jsou vhodné hlavně na zakládání ohně, do druhé zase listnaté, které poslouží lépe z hlediska udržování tepla.

Jaké dřevo na topení? Měkké nebo tvrdé?

Jehličnaté dřevo

 • Naštípané a suché jeličnaté dřevo je výborné na zakládání ohně.
 • Nehodí se na udržování tepla, protože rychlost jeho hoření je velmi vysoká.
 • Jehličnaté dřevo obsahuje mnohonásobně větší množství živice, proto s ním nelze topit příliš často – živice, která se při hoření odpařuje, zanáší komín.
 • Pokud byste chtěli topit jen jehličnatým dřevem, musíte počítat s asi dvoj- až trojnásobně vyšší spotřebou.
 • Doba, během které dostatečně proschne, se může pohybovat až kolem tří let, což způsobuje vysoký obsah živice.
 • Má nízkou objemovou hmotnost sušiny – pod 500 kg/m³.

Listnaté dřevo

 • I dokonale vysušené se zapaluje déle, proto není vhodné na zakládání ohně.
 • dobrou výhřevnost z hlediska délky hoření – postupně tlí, čímž udržuje teplo.
 • Při hoření se rozpadává na uhlíky, které v sobě udržují teplotu dlouhé hodiny.
 • Doba schnutí se pohybuje kolem 2 let, v závislosti na druhu.
 • Má vysokou objemovou hmotnost sušiny – nad 500 kg/m³.

Jakým dřevem topit

Každý druh dřeva má určitý stupeň výhřevnosti. Následující údaje platí pro dřevo, které obsahuje vlhkost od 20 do 25 %. Jednotkou energie je joule, který je však sám o sobě velmi malou jednotkou, proto se údaje o výhřevnosti dřeva uvádějí v mega joulech na kilogram (MJ/kg) a v kWh/kg – kilowatthodina na kilogram. Pokud jste nikdy nebyli v tomto směru doma, nemusíte si lámat hlavu. Stačí vědět, že čím vyšší číslo, tím lepší výhřevnost.

Vhodné druhy dřeva na topení v krbu

Vhodné druhy dřeva na topení

 • Bříza (13,4 MJ/kg – 3,8 kWh/kg): Má výhřevnost 90 %. Vytváří menší množství popela, při hoření nepraská, takže je vhodná i na topení v otevřených krbech nebo pecích. Březová kůra dobře hoří i tehdy, když je mokrá.
 • Habr (12,3 MJ/kg – 3,6 kWh/kg): Má nejlepší výhřevnost – skoro 100 %. Nevýhodou je, že jde o velmi vzácnou a drahou dřevinu.
 • Dub (13,3 MJ/kg – 3,5 kWh/kg): Velmi tvrdé dřevo s výhřevností kolem 98 %.
 • Buk, jasan (12,7 MJ/kg – 3,6 kWh/kg): Po habru a dubu jsou to nejvhodnější druhy na topení, mají výhřevnost nad 90 %. Plamen je stálý a silný. Výhodou je i jejich rychlé schnutí.
 • Akát (12,7 MJ/kg – 3,5 kWh/kg): Tvrdé dřevo s dobrou výhřevností, které však během hoření silně praská. Akátové uhlíky velmi rychle uhasínají.
 • Ovocné dřevo – jabloň, hruška, třešeň, švestka: Dobrá výhřevnost, od 70 do 80 %. Během hoření mají velmi příjemné aroma.

Nevhodné druhy dřeva na topení

 • Modřín, borovice, smrk (13,7 MJ/kg – 3,9 kWh/kg): Výhřevnost se pohybuje kolem 70 %. Jehličnany jsou však vhodné jen na zatápění, ne na dlouhodobé topení. Hoří rychle, tvoří se z nich hodně dřevního popala a mastných sazí.
 • Topol, lípa, vrba a kaštan patří mezi měkké dřeviny, které mají velmi nízkou výhřevnost. Na druhé straně hoří rychle, takže jsou vhodné také jen na zapalování. Nevýhodou je i množství takzvaného létavého popela.
 • Ořech: Má vysokou výhřevnost, ale jde o vzácnou dřevinu, kterou je skutečně škoda topit. Kromě toho schne velmi dlouho, vívr nrž 4 roky.
 • Lakované nlebo mořené dřevo do krbu určitě nepatří (staré desky z plotu, kůlny atd.). Chemické látky v první řadě dýcháte vy, zanášejí komín a znečišťujú ovzduší.

Jak správně sušit a skladovat dřevo

Dřevo je živý materiál, proto jeho správné sušení a skladování není úplně jednoduché. I dřevo vystavené vlhkosti, které už dávno vyschlo, ji do sebě nasaje opětovně. Proto není důležitý jen čas, ale také vhodný výběr místa. Všeobecně platí pravidlo, že každé dřevo je dostatečně suché, a tedy i připravené na používání až po 2 letech schnutí.

Sušení a skladování dřeva na topení

 • Velké kmeny a větve by měly být co nejdříve nařezané na menší kusy (čím menší, tím rychlejší schnutí).
 • Dřevo musí schnout na místě s nízkou vzdušnou vlhkostí, ideálně pod 40 %.
 • Nesmí být v přímém kontaktu s vodou. Ukládání dřeva ke stěně domu proto není nejlepší volbou.
 • Na vybraném místě musí probíhat dostatečná cirkulace vzduchu. Tak řečeno „hermeticky“ uzavřené kůlny nejsou dobrým místem.
 • Dřevo je nutné pravidelně kontrolovat. Pokud na některých kusech spatříte plísně nebo vysloveně „velké“ houby, co nejdříve je vyhoďte. Toto dřevo nakazí zbytek vašich zásob a navíc nikdy neproschne. Jen zpráchniví.

Topení briketami v krbu

Alternativou ke dřevu jsou brikety, které se vyrábějí z různých materiálů. Poznáme brikety dřevěné, papírové, slaměné, rašelinové, dokonce i z listí nebo slunečnicových slupek. Když je porovnáme z hlediska výhřevnosti, tak jednoznačně vyhrávají. Kvalitně zpracované brikety obsahují vlhkost pod 10 %, navíc jsou lisované pod silným tlakem. Někteří jejich výhřevnost přirovnávají k černému uhlí.

Z tohoto hlediska jsou vhodnější na udržování tepla, protože na rozdíl od dřeva nehoří, ale tlejí. Brikety ze dřeva budete muset do krbu přihazovat v průměru každé 4 hodiny, z kůry cca každých 8 hodin a jejich různé ekologické verze, například lisovaná sláma nebo listí, vydrží tlít maximálně 2–3 hodiny. Z finanční stránky jsou brikety nepochybně dražší alternativou. Na oplátku však kromě dobré výhřevnosti získáte i to, že se nebudete muset trápit s kácením a skladováním dřeva.


Přidat komentář


Vzhlédnite také naše inspirace

Botník by neměl chybět ve vaší předsíni Botník by neměl chybět ve vaší předsíni

Malá či velká botník, určitě by neměla chybět ve vaší předsíni. Jde o prakticky kousek, který vám pomůže udržovat pořádek a mít přehled ve vaší obuvi. Botník ve formě skříňky nebo...

Jídelna - jako součást kuchyně či obývacího pokoje Jídelna - jako součást kuchyně či obývacího pokoje

Toužíte po jídelně, ale se obáváte, že ji do svého malého bytu nenapracete? Nemusíte se obávat, stačí i malý prostor na to, abyste si mohli vytvořit místo, kde se bude rodina setkávat...

Dětský pokoj pro chlapce - modrá hraje prim Dětský pokoj pro chlapce - modrá hraje prim

Máte doma chlapce, který by chtěl vlastní dětský pokoj, v níž by byl mohl prožívat dobrodružství? Podívejte se na naši galerii, možná v ní spolu najdete něco, co se vám zlíbí.Publikováno dne: 22.10.2020
Hodnocení článku:
(87.6%)

V této kategorii najdete i:

Jak odstranit skvrny ze dřeva a z masivního nábytkuJak odstranit skvrny ze dřeva a z masivního nábytku

Dáváte si zvýšený pozor na svůj drahý, dřevěný nábytek, používáte podložky pod poháry a i tak se nějakým způsobem ocitly na stole otisky od sklenic? Prozradíme vám účinné tipy a triky,...

Tepelné mosty v bytě okolo oken i po zateplení. Řešení je jednoduchéTepelné mosty v bytě okolo oken i po zateplení. Řešení je jednoduché

Tepelné mosty podceňují vznik plísní v domácnostech a také mohou zvýšit tepelné ztráty, tím pádem i vaše účty za vytápění. Kde vznikají a je možné je odstranit? Dozvíte se v našem...

Interiérové a exteriérové fólie na okna – výhody, nevýhodyInteriérové a exteriérové fólie na okna – výhody, nevýhody

Interiérové, nebo exteriérové fólie? Podívejme se na jejich výhody a nevýhody a také na to, pro koho jsou lepší volbou interiérové a pro koho zase exteriérové fólie.