Jaký detektor kovu a kabelů / elektrického vedení ve stěně pod omítkou? Nejlevnější není nejlepší

Detektor kovu a kabelů je užitečná věcička nejen pro všechny elektrikáře, mistry a kutily, ale i pro ty, kteří se rozhodli svépomocí zrekonstruovat byt. Při vrtání do stěny se může objevit problém – kabel nebo vedení, o kterém jste neměli potuchy. Když ho provrtáte, zaděláte si na pořádný problém a cena rekonstrukce se vám značně navýší.

Jak vybrat detektor kovu a kabelů?

Právě tady může pomoci detektor, který ve stěně a pod omítkou dokáže lokalizovat vedení, díky čemuž se mu úspěšně vyhnete.

Oblíbené detektory kovu a kabelů

Co je detektor kovu a kabelů a na co se používá

Detektor kovu a kabelů je známý zejména ve světě odborníků věnujících se rekonstrukcím domů, bytů a budov. To, jak jsou v budově natahané kabely, není vždy jasné. Většinou jsou vedené svisle a vodorovně, avšak člověk nikdy neví, kdo měl v daném domě na starosti elektrické vedení a zda tyto zásady dodržel. Navíc, v některých případech rozhoduje přesnost a detektorem je vhodné se ujistit o správnosti úsudku.

Tyto detektory odhalí železné kovy (ocel) a často i neželezné kovy (měď) zachycením změny indukčnosti. Pokud zachytávají i magnetické pole, dokážou objevit i vedení pod proudem. Při rekonstrukčních pracech je vhodné sáhnout po multidetektorech, které dokážou objevit i dřevěnou konstrukci a některé dokonce i plastovou trubičku, jejíž provrtání by vás stálo nemalé peníze. Vědomost o tom, co se pod omítkou a ve stěně nachází, se hodí nejen při rekonstrukci, ale nejednou i při obyčejném navrtání police na stěnu nebo zavěšení obrazu.

Jak si detektor vybrat?

Rozhodli jste se, že detektor kovu a kabelův by mohl být pro vaše rekonstrukční a stavební práce vhodným pomocníkem? Když ano, rádi vám pomůžeme s výběrem. Důležitých je totiž několikl kritérií, jako materiály, které dokáže odhalit, do jaké hloubky, jak přesný je, zda je potřebné ho kalibrovat manuálně nebo automaticky a zda má i nějaké jiné funkce. Pro mnohé je určitě rozhodující i cena, protože ta se může vyšplhat i do výšky několika stovek eur. Proto prvním krokem při výběru detektoru by mělo být zvážení, na co konkrétně budete detektor využívat.

Použití detektoru kovu a kabelů při vrtání

Když budete rekonstrukce provádět pravidelně, resp. váš dosavadní detektor dosloužil, ohlédněte se po profesionálnějších modelech, které mají více funkcí a výhod. Když se chystáte detektor použít jen na tu jednu přestavbu, případně sem-tam něco doma zkontrolovat, vystačíte si s hobby detektorem. A když vás čeká jen jednodenní vrtání, namísto koupě zvažte půjčovnu detektorů. Detektory půjčují například i v některých stavebninách a cena samotného půjčení není vysoká, avšak většinou je třeba zaplatit vyšší zálohu za detektor, kterou vám však při vrácení nepoškozeného přístroje vrátí.

Materiály, které dokáže odhalit

Detektor kovu a kabelů dokáže pod povrchem, tedy ve stěně a pod omítkou, lokalizovat různé druhy kovů, které se při stavbě domů používají. Ne všetky detektory však rozpoznají i neželezné kovy jako měď. Ty se používají například u potrubí, proto když předěláváte v kuchyni, kde se může nacházet plyn, v koupelně nebo v blízkosti radiátorů, ujistěte se, že detektor rozpozná i neželezné kovy.

Kromě kovových prvků dokážou mnohé modely rozpoznat i vodiče pod proudem, díky čemuž se vyhnete provrtání kabelů pod napětím. Při přestavbě chalup může přijít vhod detekce dřeva. Detektor tak odhalí, kde ve stěně se nachází nosná konstrukce, kterou takto nenarušíte. Z nekovových materiálů dokážou některé detektory odhalit i plast, což je užitečná vlastnost, když předěláváte v blízkosti vodovodního potrubí a rádi byste předešli provrtání plastové trubky s vodou.

Hloubka detekce

Tento parametr určuje, do jaké hloubky pod povrchem je detektor schopný kov nebo jiné materiály odhalit. Čím větší zásah do stěny chystáte, tím větší hloubku vyžadujte. Také se zaměřte i na rozměr šroubů, které použijete. Tento údaj se u různých modelů liší, proto si ho vždy zkontrolujte. Zkontrolujte si i to, na který materiál se hloubka vztahuje. Standardní detektory kovů uvádějí minimálně 2 údaje – jeden pro železné kovy, kde bývá hloubka větší, a druhý pro neželezné kovy, kde je hloubka menší. Pokud jde o multidetektor, ověřte si i další materiály. U běžných detektorů bývá hloubka detekce železných kovů kolem 100–120 mm, neželezných kolem 80 mm a vedení pod napětím kolem 50 mm.

Cena

Cena detektorů kovu a kabelů je velmi individuální, záleží nejen na množství funkcí, ale také na značce a celkové kvalitě výrobku. V obchodech najdete detektory už od 15–20 eur, avšak je možné, že s jejich výkonem nebudete až tak spokojení. Výkonnější modely začínají od 40–50 eur, přičemž profesionálnější přístroje najdete od sumy 150–250 eur a výše. Cena ne vždy svědčí o kvalitě, proto si před koupí ověřte značku a spokojenost jiných uživatelů s výrobkem. Prostudujte si i funkce detektoru a zaměřte se na vaše konkrétní potřeby namísto předražených přístrojů s množstvím funkcí, které možná ani nevyužijete.

Hobby detektor kovů a kabelů

Typ detektoru

Nejčastěji rozlišujeme mezi univerzálními a hobby detektory. Univerzální detektor kovu a kabelů slouží pro účely rekonstrukcí a stavebních prací, při kterých je přesné lokalizování kovů důležité a předchází se tak vzniku nehod a škod. Tyto detektory obvykle mají i různé jiné funkce, které jsou při přestavbách užitečné. Na druhé straně hobby detektory jsou využívané pro různé hobby aktivity. Lidé jimi hledají kovy za účelem objevení zajímavých cenností nebo šperků. Hobby detektory lze najít od levnějších modelů pro začátečníky až po vysoce kvalitní profesionální modely s množstvím funkcí.

Přesnost

Přesnost detektoru značí odchylku, s jakou detektor lokalizuje požadovaný materiál. Čím menší odchylka, s tím větší přesností dokáže přístroj odhalit polohu materiálu. Přesnost měření závisí i na podmínkách, ve kterých se přístroj používá. Pokud jde o nepříznivý podklad, může dojít k větší odchylce. Měřit by se mělo na suchém podkladu, v tepelném rozmezí stanoveném výrobcem. Také v tomto případě se vyplatí prohlédnout si uživatelské recenze, díky kterým získáte o přesnosti přístroje v praxi lepší přehled.

Kalibrace

Kalibrace přístroje zaručí jeho přesné nastavení, aby byl výsledek hledání s čo nejmenší odchylkou. Před použitím přístroje je tedy nejdříve potřebné detektor kalibrovat. Detektory umožňují buď automatickou, nebo manuální kalibraci, přičemž některé modely mají oboje možnosti. Automatická kalibrace je vhodná pro laiky a začátečníky, kteří ocení, že stačí stisknout jediné tlačítko a přístroj se kalibruje sám. Zkušení mistři si rádi přístroj nastaví sami podle vlastních kritérií, proto ocení možnost manuální kalibrace.

Další užitečné vlastnosti a funkce

Při hledání kabelů ve stěně oceníte jednoduché, intuitivní ovládání a velký, přehledný displej, který by měl být podsvícený, aby se vám dobře pracovalo i při zhoršených světelných podmínkách. Čtenost displeje by měla být dobrá i při slunném počasí a vysokém jasu. Když detektor zaznamená kabel nebo hledaný materiál, na nález upozorňuje světelnou signalizací (LED světélkem) nebo zvukovým signálem (pípnutím). Nejlepší je kombinace obou – pokud pracujete v hlučném prostředí nebo naopak v prostředí se zhoršeným osvětlením. Signalizace se může lišit při různých nálezech – některé detektory mají LED světélka různých barev, přičemž každé představuje jiný materiál.

Jak používat detektor kovu a kabelů?

Vhod přijde i funkce automatického vypnutí, která zajistí, že po určité době nečinnosti (většinou 5 minut) se detektor automaticky vypne, čímž šetří baterii. Dražší modely potěší funkcí maximální přípustné hloubky, do které je možné bezpečně vrtat bez naražení na kov. Také je v některých případech možné měnit módy detekce s přizpůsobením se materiálu podkladu, na kterém hledáte. Přístroj vám vydrží o něco déle s ochranou proti prachu, poškrábání, nárazům a pádům z výšky a voděodolností minimálně vůči stříkající vodě. Práci zase ulehčí detaily jako poutko na zápěstí či závěsné poutko, které umožní zavěšení na opasek, pogumovaná rukojeť pro lepší úchyt nebo ochranný obal, díky kterému se přístroj na stavbě nepoškodí.

Jak se detektor používá?

Použití přístroje je ve většině případů velmi intuitivní, ale studiem manuálu se ujistíte, že přístroj používáte pro daný účel správně. Před použitím je třeba se ujistit, zda přístroj není mokrý nebo že neprošel vysokou teplotní změnou, např. přenesením zvenka dovnitř. V tom případě je potřebné dopřát mu pár minut času, jinak mohou být výsledky zkreslené. Před samotným měřením můžete přístroj kalibrovat a ujistit se tak, že měří správně. Při kalibraci se ujistěte, že je v okolí přístroje dostatek prostoru, ve kterém se nenacházejí žádné kovové předměty – nezapomeňte ani na šperky a kovové části vašeho oblečení. Po kalibraci je přístroj připravený na použití.

Po zapnutí přístroje nastavte mód, ve kterém chcete detektor používat. Většinou jde o výběr materiálu, který chcete přístrojem lokalizovat, tedy železné či neželezné kovy, vedení pod napětím, dřevo nebo plast. Zařízení následně umístíte na vhodný povrch a klouzavým pohybem jím konstantně manévrujte po požadované ploše. Čím blíže se budete nacházet k hledanému materiálu, tím výraznější bude signalizace. Například v některých přístrojích signalizuje blízkost žluté světlo, avšak materiál se nachází pod detektorem, až když se rozsvítí červené světélko a zapne zvuková signalizace. O konkrétních způsobech signalizace nálezu se dočtete v manuálu vašeho zařízení.

Přístroj uchovávejte na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě. Pokud dojde ke znečištění, nečistotu odstraňte suchým, jemným hadříkem bez použití čisticích přípravků. Tato zařízení není možné močit ve vodě nebo přípravcích, protože by mohlo dojít k narušení přesnosti měření. Pokud zaznamenáte výrazné odchylky měření, poškození nebo uvolnění součástky, detektor vraťte výrobci nebo svěřte do servisu.

Autor článku

 Stanislava Havrilová

Moje záľuby sa vždy točili okolo kreatívnych činností a jazyka. Bavilo ma kresliť, maľovať, písať a učiť sa cudzie jazyky. Aj to ma doviedlo k...


Přidat komentář


Vzhlédnite také naše inspirace

Geometrické vzory v obývacím pokoji - ozvláštní každý prostor Geometrické vzory v obývacím pokoji - ozvláštní každý prostor

Ať už si vyberete malé, nebo velké, výrazné či tlumené, vzory dokážou zpestřit každý obývák. K nejtradičnějším patří černobílá kombinace, která najde uplatnění i u vás.

Inspirace pro vaši terasu a zahradu - připravte si příjemné posezení Inspirace pro vaši terasu a zahradu - připravte si příjemné posezení

Plánujete upravit svou terasu či zahradu, avšak nemáte nápady? Vyzkoušejte některý z našich tipů.

Černá koupelna - vypadá lépe než by se mohlo zdát Černá koupelna - vypadá lépe než by se mohlo zdát

Černou v koupelně si neví mnoho lidí ani představit. A to i přesto, že působí vskutku elegantně a nadčasově. Nechte se inspirovat.Publikováno dne: 17.01.2022
Hodnocení článku:
(91.4%)

V této kategorii najdete i:

Ohlášení přestavby bytového jádra – postup, vzorOhlášení přestavby bytového jádra – postup, vzor

Připravili jsme pro vás postup, jak co nejrychleji a nejlépe vyřídit všechna povolení, která na přestavbu bytového jádra potřebujete.

Domácí udírna – jaké jsou možnosti? Udicí pistole, elektrická, balkónová udírnaDomácí udírna – jaké jsou možnosti? Udicí pistole, elektrická, balkónová udírna

Zatímco v minulosti byla domácí udírna běžnou výbavou domácnosti, postupně šlo uzení do pozadí. S nejnějšími způsoby domácího uzení nabírá tento proces opět na popularitě.

Dřevěná fasáda na dům – všechno, co potřebujete vědětDřevěná fasáda na dům – všechno, co potřebujete vědět

Odvětrané dřevěné fasády můžete využít u jakéhokoliv typu stavby. Mají výborné izolační vlastnosti, jsou levné a ekologické, mají dlouhou životnost a jejich estetická stránka také není k...