Jaký materiál na nízkoenergetický dům? Je nejlevnější porobeton nebo cihla

Betonová tvárnice, pálená cihla, sádrová tvárnice nebo porobeton? To je jen malá část stavebních materiálů, které lze při výstavbě domu použít. Nelze však zapomínat na to, že stěny, které se postaví, budou naším budoucím domovem. Je třeba proto myslet na to, že stavební materiál do značné míry ovlivňuje kvalitu našeho bydlení.

Výhody bydlení v nízkoenergetickém domě

Z čeho tedy stavět nízkoenergetický dům, abyste ušetřili? Jaké materiály jsou nejlepší? Podle čeho vybírat?

Výběr stavebních materiálů

Mnoho lidí, kteří se chystají pustit do výstavby domu, má určitou představu o tom, jak bude jejich budoucí „sídlo“ vypadat. Ale kdo se příliš ve stavebnictví nevyzná, nemá zcela představu, co to znamená stavět dům od základu a z čeho ho vlastně stavět. Kdysi byla výstavba obvodových zdí jednodušší. Nepálená-pálená cihla byly více či méně jediným dostupným stavebním materiálem. Později přišly na trh betonové tvárnice, kvádry a dnes? Rok co rok přibývají stavební materiály, které mají za úkol ušetřit vaše peníze za energie a zároveň nabídnout co nejvyšší možný standard. Které jsou tedy nejvhodnější stavební materiály pro nízkoenergetické domy? Z jakého materiálu postavit dům?

Dříve, než si představíme konkrétní materiály, musíte vědět, že existují určité prvky, které mají výrazný vliv na kvalitu vašeho bydlení. Také se v článku dozvíte i to, podle čeho se při výběru rozhodovat a jaké parametry sledovat.

Zateplování vždy ano

Když si vyberete správný materiál s dobrým tepelným odporem, izolovat dodatečným kontaktním zateplením nemusíte. Špatně. Tuto větu raději okamžitě vymažte ze své hlavy a se zateplením počítejte vždy. Pokud byste se zeptali 90 % architektů nebo stavebních inženýrů, všichni by vám zateplení doporučili.

Zateplení domu

Přestože jsou dnešní stavební materiály kvalitní, silné, a možná bychom našli pár výjimek, kde jsou kumulace tepla a tepelně izolační vlastnosti ideální, zateplením nikdy nic nezkazíte. Správným zateplením se vyhnete vzniku tepelných mostů, a pokud je někde předpoklad vzniku vlhkosti, právě kontaktní zateplení tento problém vyřeší. Také získáte ochranu před chladem (zima) či pro změnu horkým vzduchem (léto). Při použití správného druhu a vrstvy izolace budou obvodové zdi více chráněné a odolnější vůči vlivům počasí. Informací o zateplení by bylo víc, ale důležité je jedno. Zateplujte vždy.

Pálená cihla

Pozná ju zřejmě každý. Pálená cihla je vyrobená z přírodní hlíny, takže klidně ji lze řadit mezi ty ekologické. Klasické plné pálené cihly jsou dnes, resp. už nějaké ty dekády nahrazované při výstavbě obvodových zdí velkoformátovými děrovanými cihlami, které mají podstatně lepší tepelně izolační vlastnosti. Vyrábějí se v různých tlouštkách, čímž se mění i jejich tepelně izolační vlastnosti. Mají však vysokou nosnost i trvanlivost.

Pálené cihly na stavbu domu

Existují dokonce varianty s vloženou tepelnou izolací. Paradoxně se těmto vylepšením snižuje nosnost pálených cihel. Určitě je lepší alternativa tenčího cihlového zdiva spolu s dodatečnou kontaktní izolací.

Nepálená cihla

Pomalu „vymírající“ stavební materiál, který jako by v dnešní době neměl svoje místo. Po celé tisíciletí byla nepálená cihla spolehlivým stavebním materiálem. Obyčejná hlína se jeví jako něco příliš všedně a přitom jde o přírodní – ekologický materiál. Reguluje vlhkost vzduchu a vytváří ideální vnitřní klima. Má vysokou nosnost a dobrou schopnost akumulovat teplo. Daní je horší akustická vodivost. Podle norem však nepálené cihly nelze použít na nosné stěny, jde o samotnou legislativu.

Porobetonové tvárnice (Ytong)

Jde o homogenní materiál (jednolitý), který má podobné vlastnosti jako děrovaná cihla, ale s tím rozdílem, že nemá žádné díry. Pro nízkoenergetické domy jde o velmi často využívaný stavební materiál. Porobeton (Ytong) má tu výhodu, že na rozdíl od děrovaných cihel nevzniká problém se vzduchotěsností domu. Má však horší akustické vlastnosti. Nevýhodou pro mnohé je právě homogenní materiál, kterým je popílek. Někteří lidé se obávají radioaktivních částic, což se však nepotvrdilo. Opět se vyrábějí různé tlouštky, čím hrubší tvárnice, tím vyšší nosnost.

Stavba domu z pórobetonových tvárnic

Vápenno-pískové cihly

Opět nic nového. Používají se už více než 100 roků. Využívají se i na výstavbu sloupů, zdí, plotů nebo komínů. Pro jejich výrobu se používá vápno, písek a voda. Přímo na Slovensku vyráběné nejsou. Jde o čistě ekologický a přírodní produkt. Mají perfektní akustické vlastnosti a také dobře kumulují teplo. Nevýhodou je jejich vysoká hmotnost, ale tím pádem vysoká nosnost a odolnost. Obvodové zdivo se vždy musí kombinovat s tepelnou izolací. Tepelně izolační vlastnosti totiž nejsou nejlepší.

Betonové tvárnice

Už trochu na ústupu, ale vysokopevné tenkostěnné betonové tvárnice (vibrolisované tvárnice) jsou duté, avšak s vysokou nosností, což umožňuje stavět tenčí obvodové zdi. Mají slabé tepelně izolační vlastnosti. Představují dobrou akustickou izolsci a stejně tak jsou dobře odolné vůči vlhkosti (nenasákavé). Cenově jsou velmi dostupné. Vyráběné jsou z kameniva, ale s nízkým obsahem cementu.

Betonové tvárnice na stavbu domu

Uvést v rámci dalších materiálů, které však nejsou až tak používané, můžeme například polystyrenové tvárnice, monolitický beton nebo sádrové tvárnice (hlavně interiérové příčky, pro exteriérové zdi s vysokou tlouštkou).

Které parametry rozhodují?

  • Regulace vlhkosti vzduchu v interiéru,
  • akustická izolace,
  • pevnost zdiva (trvanlivost),
  • požární odolnost,
  • tepelně izolační vlastnosti,
  • radioaktivnost materiálů,
  • ekologičnost materiálů,
  • cena stavebního materiálu.

Každý stavební materiál má svoje výhody i nevýhody a vybrat proto ten jeden, který bude nejlepší na stavbu konkrétního domu, nelze. Z pohledu širšího výběru je však možné vybrat stavební materiály pro nízkoenergetické domy, které v těchto kritériích splňují stanovené podmínky.

Regulace vlhkosti vzduchu v interiéru

Každá stavba, ať je z jakéhokoliv materiálu, má v rámci interiéru určitou průměrnou vlhkost vzduchu. Tento parametr ovlivňuje především počasí, a tedy klimatické změny. Během zimy je vzduch suchý, během období srážek je vlhkost vysoká. Obvodové zdi si musí umět s vlhkostí poradit i bez toho, abyste používali nějaké zvlhčovače vzduchu nebo pohlcovače vlhkosti.

Vlhkost vzduchu v interiéru

Ideální by bylo mít všechny stěny i příčky z nepálené cihly, avšak to je nereálné, protože nosné stěny z nepálené cihly podle legislativy být nemohou. Samotný stavební materiál spolu se zateplením dokážou s vlhkostí pracovat. Samozřejmě, správné zásady musí dodržovat i zedník. V rámci materiálů si s vlhkostí v interiéru nejlépe poradí vápenno-pískové cihly, porobeton nebo uvedené nepálené cihly.

Radioaktivnost materiálů

Často diskutované téma. Při slovíčku radioaktivita okamžitě bliká kontrolka, zda jsme v bezpečí. Nebojte se, každý předmět na této planetě vyzařuje určitou hladinu radioaktivity. V případě stavebních materiálů je to jakýsi souboj cihla vs. porobeton. Součástí něho je totiž i popílek, který má vyšší přirozenou radioaktivitu, ale v žádném případě nepůsobí negativně na naše zdraví.

Jsou zákonem stanové dokonce limity, které nesmějí materiály překračovat. Pravidelná měření tedy dokazují, že vápenno-písková cihla je v porovnání s porobetonem stejně radioaktivní. Pro informaci, přírodní hlína, z níž je cihla, je dokonce radioaktivnější než písek. Žádného „Rádia-226“ se tak bát nemusíte.

Akustická izolace

Tento problém řeší především lidé, kteří plánují výstavbu v blízkosti silnic, dálnic a podobně rušivých elementů. V tom případě je na místě přemýšlet o tom, která z obvodových stěn by měla odolávat hluku z exteriéru. Paradoxně, nejslabším prvkem jsou v tomto případě okna, dveře a interiérové příčky. Zvuk se totiž vlní a index vzduchové nepropustnosti, tedy číslo, které znamená, kolik decibelů materiál pohltí, jen velmi těžko určit, protože na to působí řada dalších faktorů (okna, dveře, rozvody...).

Akustická izolace domu

Je na místě tvrdit, že například tenčí příčky z Ytongu propouštějí hluku víc. Proto je moudré, příčky duplikovat (zdvojit). Za předpokladu, že dokážeme říct, že exteriérový hluk bude přicházet z konkrétní strany.

Pevnost – odolnost zdiva

Souvisí se samotnou statikou stavby. Každý stavební materiál má předepsanou nosnost. Jde o tlakové zatížení, které je materiálům maximálně únosné. Na jedno až dvojposchoďové stavby je pevnost v tlaku přibližně 2 MPa (N/mm2). Materiály určené na budování nosných stěn toto kritérium splňují bez problémů, a tedy jsou z pohledu statiky vyhovující. Statické parametry je potřebné řešit až ve stadiu, kdy se zabýváme extrémním zatížením či víceposchoďovou stavbou.

Ohnivzdornost

Tento předpis je stanovený technickými normami. To platí u jakékoliv veřejné stavby, jakož i při výstavbě rodinného domu. Právě proto je vždy nutné požární posouzení stavby na základě legislativy. Co přesně musí stavba, resp. konstrukce stavby splňovat, je stanovené zákonem. Týká se to výdrže konstrukce v případě požáru, což posuzuje požární technik. Z hlediska stavebních materiálů, které jsme uvedli, není žádný, který by tyto normy nesplňoval.

Detektor kouře

Tepelně izolační vlastnosti

Ideální kombinace v případě izolace, tepelného odporu R i kumulace tepla je kvalitní stavební materiál a kvalitně aplikovaná izolační vrstva (zateplení). Není naší prioritou tady rozebírat fyzikální vlastnosti, tepelné výměny, rosné body, kondenzaci a podobně. V rámci stavebních materiálů, které jsme uvedli, existují ty, které technické normy pohodlně splňují (vápenno-pískové cihly, beton) nebo je vysoce překračují.

Ekologičnost

Bez toho by to v dnešní době nešlo. Myslet při výstavbě nízkoenergetického domu i na naši matku Zemi je velmi podstatné. Snad nyní poprvé půjde o kritérium, které věřte nebo ne, velká část certifikovaných výrobců nesplňuje. Z ekologického hlediska nejde jen o materiál jako takový, ale jde i o to, aby byl vyrobený z obnovitelných zdrojů a také s minimální energetickou náročností. Přihlíží se k faktorům jako emise CO2 (globální oteplování), PEI – vázaná primární energie nebo emise SO2 (okyselení půdy). Mezi ekologičtější alternativy lze řadit například vápenno-pískovou cihlu, porobeton nebo klasickou děrovanou cihlu.

Solární panely na domě

Cena

Uvažovali jste o tom, jakou část ceny z výstavby nízkoenergetického domu tvoří právě stavební materiál? Pravda je taková, že v průměru tvoří cena za stavební materiál ani ne 5 % z celkové sumy výstavby domu. Ytong, pálená cihla nebo jiné stavební materiály tedy z vašeho rozpočtu neukrojí ani zdaleka tolik, co zaplatíte za práci a další úkony.

Samozřejmě, pokud máte možnost při větším odběru stavebního materiálu, se vždy snažte si uplatnit slevu, případně nechte koupi na stavební firmě, která má tu možnost obvykle odpočítat 20 % z ceny nákupu stavebního materiálu.

TOP stavební materiály

Vybrat si svého favorita můžete vy sami. Vycházejíce však z internetových diskuzí, dostupných projektů a informací, jsme pro vás vybrali tři nejlepší stavební materiály pro nízkoenergetické rodinné domy. Každý má svoje výhody i nevýhody, ale mezi ty „nej“ bychom určitě zařadili porobetonové tvárnice, nepálenou cihlu a vápenno-pískové cihly, které při porovnání parametrů splňují normy a v mnohých ohledech je až překračují.

Autor článku

Denis Ruščák

Spolehlivost, kreativita, respekt a chuť na sobě neustále pracovat je správný recept, jak si získat čtenáře a zároveň pokračovat. Už od dob střední...


Přidat komentář


Vzhlédnite také naše inspirace

Závěsy se hodí do každého pokoje. Nevěříte? Závěsy se hodí do každého pokoje. Nevěříte?

Máte doma závěsy? Hodí se nejen do obývacího pokoje či ložnice, ale i do dětského pokoje a kuchyně. Jsou dekoračním doplňkem, který dodá místnosti svébytný ráz.

Skříňky pod TV - praktické a poutavé zároveň Skříňky pod TV - praktické a poutavé zároveň

Máte už vybrán stolek pod TV? Není to tak jednoduché jak jste si na začátku mysleli? Možná vám pomohou se rozhodnout naše tipy. Nechte se inspirovat naší galerií.

Provensálská kuchyň - dodejte své kuchyni nádech Francie Provensálská kuchyň - dodejte své kuchyni nádech Francie

Je vaším snem mít kuchyni zařízenou v provensálském stylu? Potřebujete zařízení laděné v bílé a stylové doplňky, díky kterým si budete připadat jako na jihovýchodě Francie.Publikováno dne: 29.06.2020
Hodnocení článku:
(91%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Jak vybrat WC – závěsné, nebo klasické stojící? Rozhoduje cena, rozměry a montážJak vybrat WC – závěsné, nebo klasické stojící? Rozhoduje cena, rozměry a montáž

Čeká vás rekonstrukce koupelny? Určitě jste už přemýšleli nad tím, jaký zvolíte obklad, která vana či sprchový kout se vám do nové koupelny vejde, ale nezapomínejte ani na toaletu. Doba...

Jolly hrany – zakončení obkladu do úhluJolly hrany – zakončení obkladu do úhlu

Na některé věci při rekonstrukci předem nemyslíte.   Co se týká obkládání, často to jsou ukončovací lišty. Slyšeli jste už o pojmu jolly hrany nebo tzv. kamenické rohy?

Nejlepší teplovzdušná pistole? Bosch, Parkside nebo PatriotNejlepší teplovzdušná pistole? Bosch, Parkside nebo Patriot

Teplovzdušná pistole je šikovným pomocníkem v domácnosti nebo v dílnách. Slouží na odstraňování staré barvy, laků nebo polepů. Pokud se rozhodnete pro její koupi, tak byste při výběru...