Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí? Stáhněte si náš vzor

Návrh na vklad do katastru je jedním z běžných úkonů, které je nutné udělat při koupi nemovitosti. Mnoho lidí se tohoto administrativního kroku obává, když však poznáte všechny potřebné kroky, není to vůbec tak náročná záležitost.

Návrh na vklad do katastru

Jak správně postupovat a na co nezapomenout, abyste se majiteli nemovitosti skutečně stali?

Vklad do katastru nemovitostí

Ať už jste nemovitost koupili, někdo vám ji daroval, nebo jen potřebujete změnit vlastnické právo k nemovitosti, jste pravděpodobně vázaní smlouvou. Vlastnické právo k nemovitosti vzniká, mění se a zaniká až vkladem do katastru nemovitostí – pokud změnu na katastru neevidují, nebudete vlastníkem nemovitosti do doby, dokud se vaše jméno neobjeví na listu vlastnictví.

Na katastrální úřad je třeba předložit návrh vkladu do katastru nemovitostí. Katastrální úřad má ze zákona právo rozhodnout o návrhu vkladu do 30 dní. V případě, že disponujete smlouvou ve formě notářského zápisu, případně autorizovanou advokátem, zkracuje se lhůta na rozhodnutí na 20 dní. Katastrální úřad umožňuje lidem, kteří potřebují vyřídit přepis urgentně, zrychlené jednání. Správa katastru rozhodne do 15 dní, stojí to 266 eur.

Pokud kupujete či prodáváte nemovitost přes realitní kancelář, postará se o návrh makléř, jinak si ho musíte podat sami.

Obsah návrhu do katastru a jeho přílohy

Návrh do katastru nemovitostí je potřebné vytvořit ve více vyhotoveních. Jedno je pro katastr, ostatní vám v podatelně správy katastru orazítkují, vyznačí datum a hodinu doručení návrhu na vklad, počet předložených příloh a číslo jednání. Počet kopií je věcí počtu účastníků, kteří si chtějí kopie uschovat.

V návrhu je potřebné označit navrhovatele, je jím účastník či účastníci smlouvy, na základě které dochází k jeho či jejich právu na nemovitost, identifikovat nemovitost ve smyslu listu vlastnictví, na kterém je nemovitost evidovaná.

Katastr nemovitostí - jak podat návrh na vklad?

Návrh musí dále obsahovat určení práva k nemovitosti, potřebné je zapsat údaje o vlastnickém právu, zástavním právu, věcném břemeni, předkupním právu, právech vyplývajících ze správy majetku státu, ze správy majetku obcí, ze správy majetku vyšších územních celků a údaje o nájemních právech k pozemkům (pokud nájem trvá, případně má trvat nejméně 5 roků).

Přílohami k návrhu jsou smlouva, na základě které má být zapsané právo k nemovitosti do katastru (přikládají se dvě vyhotovení); veřejná listina nebo jiná listina, která potvrzuje právo k nemovitosti, pokud není vepsané na listu vlastnictví; identifikace parcel, v případě, že vlastnické právo k nemovitosti není vepsané na listu vlastnictví. Přiložit je třeba také geometrický plán (pokud se pozemek rozděluje nebo slučuje, nebo při zřízení věcného břemene k pozemku); dohoda o zplnomocnění, pokud je účastník jednání zastoupený zplnomocněncem (pokud se to vyžaduje, musí být podpis zplnomocněnce ověřený); oznámení o zamýšleném návrhu na vklad.

Při převodu bytu a nebytových prostor se například vyžaduje prohlášení správce těchto prostor o tom, že vlastník nemá žádné nedoplatky na úhradách spojených s užíváním prostor.

Kompletní návrh na vklad odevzdejte na katastrálním úřadu v obvodu, ve kterém se nachází nemovitost, o kterou máte zájem. Po doručení vyznačí katastrální úřad na návrhu přesné datum a čas odevzdání, od něhož plyne lhůta, ve které katastrální úřad rozhodne.

Stáhněte si VZOR návrhu na vklad zadarmo!

Přerušení či zastavení vkladu do katastru

V případě, že návrh na vklad neobsahuje předepsané náležitosti, katastr jednání přeruší a vyzve účastníka k odstranění nedostatků. Pokud to neudělá v požadovaném termínu, katastrální úřad vkladové jednání zastaví a účastník bude muset podat nový návrh na vklad.

Jednání může katastr přerušit v případě, že začalo jednání o předběžné otázce, nebyl zaplacený správní poplatek, účastník jednání byl vyzvaný k předložení veřejné nebo jiné listiny, potvrzující právo k nemovitosti, případně aby odstranil nedostatky v návrhu či jeho přílohách. Jednání může být přerušené také v případě, že se na tom shodli všichni účastníci (nejdéle však na 60 dní), účastníkovi bylo předběžným opatřením nařízené, aby s nemovitostí nenakládal, poslední možností je přerušení z důvodu, že právo nakládat s nemovitostí je podle zvláštního předpisu omezené.

Vklad může katastr zastavit, pokud návrh nepodal účastník jednání, účastník jednání odstoupil ještě před vydáním rozhodnutí o návrhu na vklad od smlouvy i v případě, že ve věci už byl zamítnutý návrh na vklad kvůli právním nedostatkům ve smlouvě. K zastavení vkladu katastr přistupuje také pokud účastník jednání vzal návrh zpět, přičemž s tím ostatní účastníci jednání souúhlasili, ve lhůtě nebyl zaplacený správní poplatek, účastník jednání neodstranil v určené lhůtě nedostatky návrhu na vklad či v jeho přílohách, ale také v případě, že ve věci už koná jiný příslušný katastrální úřad.

Na co nelze zapomenout?

Jednou z příloh návrhu je smlouva, na základě které má být zapsané právo k nemovitosti do katastru, jejíž podpisy musí být úředně ověřené. Týká se to podpisu převodce (prodávajícího, dárce), podpisu spoluvlastníků (smlouva o zrušení a vyrovnání podílového spoluvlastnictví), podpisu povinného z předkupního práva, podpisu povinného v případě vzniku věcného břemene i podpisu oprávněného v případě zániku věcného břemene. Podpisy musí být ověřené i tehdy, když jde o vyrovnání bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

Notářské ověření podpisu

Pokud je účastníkem smluvní státní orgán, Fond národního majetku České republiky, Státní pozemkový fond, obec, vyšší územní celek, jde o smlouvu o převodu nemovitosti vyhotovenou ve formě notářského zápisu nebo autorizovanou advokátem, není ověřování potřebné.

Rozhodnutí katastrálního úřadu o návrhu na vklad do katastru

Pokud katastrální úřad v katastrálním jednání zjistí splnění všech podmínek pro vklad, tak vklad povolí. Právoplatnosti nabývá toto rozhodnutí dnem vydání – tímto dnem dochází k převodu vlastnického práva.

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat, nemůžete podat ani návrh na obnovu jednání a ani ho přezkoumat mimo odvolacího jednání. Odvolání můžete podat pouze proti rozhodnutí, kterým katastrální úřad zamítl vklad, a to do 30 dní od jeho doručení.

Stav vkladového jednání můžete sledovat online na stránce katasterportal.sk. Stejnopis rozhodnutí o povolení vkladu katastrální úřad zašle účastníkům jednání do 15 dní ode dne rozhodnutí. Změna vlastníka se na listu vlastnictví vyznačuje v den nabytí právoplatnosti rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, nejpozději však následující den.


Přidat komentář


Vzhlédnite také naše inspirace

Dětský pokoj v podkroví - vytvořte dítěti vhodný prostor na všechny aktivity Dětský pokoj v podkroví - vytvořte dítěti vhodný prostor na všechny aktivity

Toužili jste i vy jako dítě po pokoji v podkroví? Pokud máte šanci svému dítěti zařídit pokoj v podkroví, neváhejte. Inspirujte se v naší galerii.

Fialová barva do ložnice? My říkáme ano! Fialová barva do ložnice? My říkáme ano!

Všechny odstíny fialové se dají dobře kombinovat s bílými stěnami a doplňky. Do takového mixu zapadne i hnědý nábytek či koberec a podlaha. Přesvědčte se o tom s námi!

Dřevěné umyvadla Dřevěné umyvadla

Patříte k těm, kteří se v bytovém designu chtějí odlišit a rádi volíte netradiční řešení? Máte rádi krásu a praktičnost dřeva? Pak je pro vás dřevěné umyvadlo jako stvořené!Publikováno dne: 23.07.2019
Hodnocení článku:
(89.4%)

V tejto kategórií nájdete aj:

Jak bezpečně zaplatit cenu za koupi nemovitosti. Bankovní vinkulace je řešeníJak bezpečně zaplatit cenu za koupi nemovitosti. Bankovní vinkulace je řešení

Ať už budete za bydlení platit vlastními zdroji, nebo kombinací hypotečního úvěru a vlastních zdrojů, měli byste myslet dopředu a být opatrní. Kupní cenu totiž můžete uhradit více způsoby.

Jak vyplnit předávací protokol bytu nebo domu Jak vyplnit předávací protokol bytu nebo domu

Při přebírání/odevzdávání bytu či domu je potřebné vyplnit přebírací/předávací protokol, v němž jsou zaznamenané všechny potřebné údaje vztahující se k nemovitosti. 

Plomba na listu vlastnictví vyznačená na základě V a Z: Víte, co to znamená?Plomba na listu vlastnictví vyznačená na základě V a Z: Víte, co to znamená?

Při transakcích s nemovitostmi jste se možná setkali s pojmem „plomba na listu vlastnictví“. Na první pohled to zní jako odstrašující právnická formule, ale ve většině případů se není...